ชาวขอนแก่นหวั่น!!สูญงบฯ 77 ล้านบาทแก้น้ำท่วม‘ถนน มะลิวัลย์’ไร้้ผล

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ชาวบ้านท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่บนิเวณถนนมะลิวัลย์ ได้ร้องทุกข์ต่อ ‘อีสานบิซ’ว่า บริเวณถนนมะลิวัลย์ หน้าร้านรัตนาคาร์แคร์(ตรงข้าม บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์แวร์) จุดนี้เดิมมีการดำเนินวางท่อสี่เหลี่ยมที่เป็นท่อลอดอยู่แล้ว 2 แนว กรณีอุดตันหรือ ระบายน้ำไม่ทันน้ำก็จะเอ่อท่วมซีกด้านฝั่งด้านทิศเหนือของถนนมะลิวัลย์ครับ (ซึ่งเมื่อวานได้สอบถามคนที่ดูแลบริเวณนั้น แจ้งว่าของเดิมมันตัน ซึ่งอันนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง ) เพราะมีลำรางธรรมชาติตามแนวใต้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง (น้ำที่มาจากสนามบิน ร. 8) เสนอให้เพิ่มแนวท่อเป็น 4 แนว เพื่อรองรับปริมาณน้ำ ซึ่งถ้าไม่น้ำบริเวณนี้ระบายไม่ทันหรือดีพอ ก็จะทำให้น้าฝั่งทางซีกด้านเหนือของถนนดังกล่าว ไหลบ่าจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก (หมู่บ้านเบสโฮม มข. หมู่บ้านเซนทารา หมู่บ้านแก่าพะยอม เและ เป็นจุดทำให้น้ำท่วมถนนมะลิวัลย์เป็นจำนวนมากๆ ฝั่ง ปากทางเข้าหมู่บ้านแก่นพยอม( ถึงแม้นบริเวณนั้นจะมี การวางท่อ 4 เหลี่ยม จำนวน 4 แนวแล้วในงบประมาณของการขยายถนนและทำการก่อสร้างครั้งนี้


-ขอนำเสนอว่าควร ควรเพิ่มแนว ท่อสี่เหลี่ยมบริเวณนี้เป็น 4 แนว (ในระหว่างก่อสร้างครั้งนี้) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมมะลิวัลย์ หลายปีต่อเนื่องมา (น้ำข้ามมาไม่ทัน จึงให้วิธีเปิดเกาะกลาง ชั่วคราว (ถาวร)) และเมื่อน้าข้ามมาแล้วก็ วางแผนทั้งระบบในการลงแก้มลิง(หนองโคตร) และ ตามแผนแม่บทของจังหวัดต่อไป
-เพราะเมื่อระหว่างการก่อสร้างครั้งนี้ ขยายถนน แล้วควรเป็นเวลาเดียวกับที่แก้ปัญหาน้ำท่วม จะได้ไม่ต้องเปิดผิวถนน และสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรหลายครั้ง
บริเวณปากซอยหมู่บ้านเซนทารา (แก่นพะยอม)ที่เพิ่งเปิดผิวถนนและว่างท่อ 4 เหลี่ยม จำนวน 4 แนวก็เสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาไปไม่นานครับ


จุดนี้มี 2 ท่อ กรณีอุดตันหรือ ระบายข้ามมาไม่เพียงพอ ก็จะเป็นจุดทำให้น้ำท่วมฝั่ง ปากทางเข้าหมู่บ้านแก่นพยอม( ถึงแม้นบริเวณนั้นจะมี การวางท่อ 4 เหลี่ยม จำนวน 4 แนวแล้วในงบประมาณของการขยายถนนและทำการก่อสร้างครั้งนี้)


-ขอนำเสนอว่าควร ควรเพิ่มแนว ท่อสี่เหลี่ยมบริเวณนี้เป็น 4 แนว (ในระหว่างก่อสร้างครั้งนี้) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมมะลิวัลย์ หลายปีต่อเนื่องมา (น้ำข้ามมาไม่ทัน จึงให้วิธีเปิดเกาะกลาง ชั่วคราว (ถาวร)) และเมื่อน้าข้ามมาแล้วก็ วางแผนทั้งระบบในการลงแก้มลิง(หนองโคตร) และ ตามแผนแม่บทของจังหวัดต่อไป
-เพราะเมื่อระหว่างการก่อสร้างครั้งนี้ ขยายถนน แล้วควรเป็นเวลาเดียวกับที่แก้ปัญหาน้ำท่วม จะได้ไม่ต้องเปิดผิวถนน และสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรหลายครั้ง
บริเวณปากซอยหมู่บ้านเซนทารา (แก่นพะยอม)ที่เพิ่งเปิดผิวถนนและว่างท่อ 4 เหลี่ยม จำนวน 4 แนวก็เสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาไปไม่นานครับ

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้พี่ทราบเพราะผมเห็นอีสานติดตามและ สะท้อนปัญหาให้ หน่วยงานต่างทราบรวมถึงช่วยกันแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณอีสานบิซ ที่เป็นกระบอกเสียงและการมีจิตสาธารณะเสียสละช่วยเหลือประชาชนและชาวบ้านโดยสมำเสมอครับ

แสดงความคิดเห็น