เอาให้อยู่เด้อ!!ขอนแก่นคุมเข้ม 3 พื้นที่เสี่ยงอ.สีชมพู/ภูเวียง /ร้านอาหารชื่อดัง หลัง มข.

ขอนแก่นคุมเข้ม 3 พื้นที่เสี่ยง อ.สีชมพู/ภูเวียง /ร้านอาหารชื่อดัง หลัง มข.  ส่งชุดเฉพาะตรวจคัดกรอง-สอบสวนโรค กลุ่มเสี่ยงนับร้อยราย รับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่ตรวจพบในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ล่าสุด 33 ราย ทั้งหมดเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ควบคุม ซึ่งผู้ป่วยได้ถูกส่งต่อการรักษามาที่ รพ.สนาม และ รพ.อำเภอเรียบร้อยแล้ว และจากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยดังกล่าว สามารถแยกออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มคลัสเตอร์แรงงานที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และกลับบ้านที่ อ.สีชมพู และ อ.ภูเวียง กลุ่มร้านอาหารชื่อดัง หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พบผู้ป่วยเข้าไปใช้บริการและมีการสัมผัสต่อเนื่องหลายคน และสุดท้ายคือกลุ่มคนต่างจังหวัดที่เข้ามาในพื้นที่ ทำให้ขณะนี้ ทีมสอบสวนโรคและทีมควบคุมโรค ได้ตรวจคัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงขณะนี้ คือ ที่ อ.สีชมพู 117 ราย อ.ภูเวียง 55 ราย และร้านอาหารชื่อดังหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 30 ราย โดยจะรู้ผลการตรวจในช่วงบ่ายของวันนี้
นพ.สมชายโชติ กล่าวว่า “เรามีระบบดักจับที่เข้มงวด ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในขอนแก่นจะต้องรายงานตัวผ่านระบบคิวอาร์โค้กไทยชนะ หรือรายวานตัวกับ อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เน้นหนักพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัดที่จะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบทุกคน เพื่อเข้าสู่การคัดกรอง กักตัวและ รักษาตัว ได้อย่างรวดเร็วและลดการแพร่ระบาดของเชื่อ ขณะที่บุคตลใดหลบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมโรคจะไปเคาะประตูบ้านซึ่งทุกคนจะถูกดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมโรคอย่างเขัมงวดทันทีโดยไม่มีละเว้น”
นพ.สมชายโชติ กล่าวต่ออีกว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ หลังจากการมีการประกาศลอคดาวน์ พบว่ามีคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ผ่านระบบรายงานตัว 946 ราย ทุกรายถูกกักตัว 14 วัน ขณะที่กลุ่มคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบอำเภอ หรือ อสม. จะมีการส่งข้อมูลมายังส่วนกลางได้รับทราบเพื่อตรวจติดตามและประเมินแบบวันต่อวัน อย่างไรก็ตามขณะนี้ ได้มีการเปิดสายด่วน 3 เลขหมายสำหรับการให้คนขอนแก่นที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่เสี่ยงได้ประสานข้อมูลการเดินทางหรือเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป ” สายด่วน 3 เลขหมายที่จัดทำขึ้นประกอบด้วยหมายเลข 099-1692554,081-2604433 และ 094-2891345 จะเป็นสายด่วนด่านหน้าที่มีประชาชนสอบถามมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการติดต่อประสานงานการเดินทางเข้าพื้นที่ การส่งต่อการรักษา การประสบปัญหาไม่มีเตียงจากพื้นที่ระบาดและขอกลับมารักษาที่บ้าน รวมไปถึงการแจ้งข้อมูลเบาะแสต่าง ๆตามมาตรการควบคุมโรคจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น หากประชาชนคนขอนแก่นที่ต้องการกลับมารักษาตัวที่บ้าน หรือคนต่างพื้นที่ต้องการเข้ารับการรักษาตัวที่ขอนแก่นขอให้มีการประสานงานมาตั้งแต่ต้นทาง อย่าเดินทางมาโดยพลการเด็ดขาดโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อที่รอเตียง ที่ขอให้มีการแจ้งมาตั้งแต่ต้นทาง เพื่อที่ระบบสาธารณสุขจะเข้าไปรับตัวและส่งต่อการรักษาที่ถูกต้อง และเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนของฝ่ายการแพทย์ โดยในการเดินทางกลับมานั้นคาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์การเดินทางจะเบาบางลง โดยทุกคนต้องไม่
แสดงความคิดเห็น