ขอนแก่นปรับมาตรการเข้ม!!สั่งปิดทุก ร.ร.-ห้ามดื่มสุราในร้าน เปิดรพ.สนามแห่งที่ 2 ทันทีหากติดเชื้อพุ่ง

30 มิ.ย. 64 เวลา 17.30 น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​ นายแพทย​์สมชายโชติ​ ปิ​ยวัชร์เวลา​นายแ​พทย์สาธารณ​สุขจังหวัด​ขอนแก่น​ พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ประชุมวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบว่ามีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หลังเกิดคลัสเตอร์ในไซต์แรงงานก่อสร้างที่กทม. และมีการเดินทางกลับเข้าภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก​
ที่ประชุมในวันนี้มีมติให้ปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อปท.ทุกแห่งทั้งจังหวัดไปจนถึงวันที่ 16 ก.ค.2564 ในส่วนระดับอื่นๆให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละสถาบันในการจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ให้จำกัดอยู่ที่ 150 คน มีผล​ 1 ก.ค.64 ร้านอาหารงดจำหน่ายและห้ามนั่งดื่มในร้านมีผล 2 ก.ค.64​ ที่ประชุมมีมติให้เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่พุทธมณฑลอีสานในวันที่ 2 ก.ค.2564 เป็นต้นไป
โดยโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้บริหารจัดการด้านต่างๆ มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเตรียม อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคให้พร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่กำหนดให้ใช้สถานที่ของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่นเปิดเป็นศูนย์เฝ้าดูอาการสำหรับผู้ที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังไม่ทราบผลอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น