หมอศิริราชชี้!! ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ช่วยรับมือโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ดีขึ้น

หมอศิริราชชี้!! ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ช่วยรับมือโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ดีขึ้น

“หมอศิริราช”ชี้ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ช่วยรับมือโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ดีขึ้น แนะรัฐเร่งกระจายวัคซีน ปรับมาตรการเข้มข้นขึ้นจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล วิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในระยะ 1-2 สัปดาห์นี้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของรัฐบาลที่ออกมาใช้ รวมถึงกระบวนการค้นหาผู้ติดเชื้อและการสอบสวนโรคว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน วัดได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้น ถ้าในระยะ 1-2 สัปดาห์นี้ จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ลดลง แสดงว่ารัฐบาลต้องปรับมาตรการที่ออกมาให้เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญในการแพร่ระบาดในปัจจุบัน ได้แก่ สายพันธุ์เดลต้าที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเราตรวจพบสายพันธุ์นี้จากแคมป์คนงานก่อสร้างแถวแจ้งวัฒนะ และจากการแพร่ระบาดในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา การระบาดเริ่มแพร่เข้าไปสู่ชุมชนแล้ว ซึ่งการค้นหาผู้ติดเชื้อ การสอบสวนโรคและการควบคุมโรคทำได้ยากขึ้น
คาดว่า กลางเดือนกรกฎาคมนี้ สายพันธุ์เดลต้าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทย ซึ่งวัคซีนที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรับมือกับสายพันธุ์เดลต้าได้ เห็นได้จากคนที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ยังสามารถติดเชื้อโควิดได้ ดังนั้นรัฐจะต้องเร่งกระจายวัคซีนให้ถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด ร่นระยะเวลาการฉีดให้เร็วขึ้น รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ซึ่งวัคซีนเข็มที่ 3 ควรเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง หรือวัคซีนชนิด mRNA เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น สามารถรับมือกับโควิดได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าวัคซีนที่มีใช้ในบ้านเราจะยังไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ แต่การได้ฉีดวัคซีนแล้ว ย่อมดีกว่าไม่ได้ฉีด เพราะวัคซีนจะช่วยบระเทาอาการป่วยเมื่อติดเชื้อไม่ให้รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้
แสดงความคิดเห็น