เปิดลงทะเบียนซิโนฟาร์ม เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับลงทะเบียน ผ่าน Line Official เทศบาล ” อยู่พี่ “

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านไลน์เทศบาลนครขอนแก่น “อยู่พี่”

 

 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (ซึ่งเป็นวัคซีนเสริมจากวัคซีนหลักที่ทางรัฐบาลจัดให้ประชาชน) ผ่าน Line Official เทศบาลขอนแก่น อยู่พี่ (เท่านั้น) เฉพาะประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หรือพักอาศัยอยู่ – เรียน – ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ
1.ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด และบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น
2.พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
3.กลุ่มเปราะบาง คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง , ผู้ป่วยติดเตียง , คนพิการ , ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง / โรคหัวใจและหลอดเลือด / โรคไตวายเรื้อรัง / โรคหลอดเลือดสมอง / โรคอ้วน / โรคมะเร็ง / โรคเบาหวาน) ผู้ต้องขัง พระภิกษุสงฆ์
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2564 จนถึงวันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน 50,000 คน หากท่านใดไม่สะดวก หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน เทศบาลนครขอนแก่นมีจุดบริการข้อมูลและลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ณ บริเวณด้านข้างสำนักการคลัง อาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ของวันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2564 และวันที่ 6 – 9 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-16.30 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวน 50,000 คน
แสดงความคิดเห็น