ผู้ว่าฯ เลย ลงพื้นที่ เปิดโรงพยาบาลสนาม อ.หนองหิน รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ผู้ว่าฯ เลย ลงพื้นที่ เปิดโรงพยาบาลสนาม อ.หนองหิน รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด รพ.สนามจังหวัดเลย ที่ รพ.หนองหิน อาคารสำนักงานสาธารณสุขหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด – 19 โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย, นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย, นายมนัสพันธ์ ดอนก้องไพร นายอำเภอหนองหิน ภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยว เข้าร่วมงาน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้างในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการควบคุมโรค โดยการคันหาผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว แยกโรค และติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยทุกราย แต่ยังพบการระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ รวมทั้งในจังหวัดเลยด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย จึงได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย (อำเภอหนองหิน) เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย, โรงพยาบาลหนองหิน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน และเครือข่ายสาธารณสุขในเขตอำเภอวังสะพุง, ภูหลวง, ผาขาว, ภูกระดึง และเอราวัณ

นายมนัสพันธ์ ดอนก้องไพร นายอำเภอหนองหิน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ปัจจุบันจังหวัดเลย พบว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายอำเภอและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดเลยมีนโยบาย รับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเลยและต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดเลย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลยและคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงได้พิจารณาให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามหนองหิน อาคารสำนักงานสาธารณสุขหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้ป่วยจำนวน 20 เตียง มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยเฉพาะโรค มีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ระบบการส่งต่อ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่จำเป็น ต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

 

สำหรับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเลยและมีผลตรวจยืนยันว่าเป็นติดเชื้อโควิด – 19 ที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น ๆ หากต้องการมารักษาตัวที่จังหวัดเลย สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนทุกโรงพยาบาล (รพ.เลย 06-2197-7501 รพ.นาด้วง 08-3941-0306, รพ.เชียงคาน 06-2524-7309, รพ.ปากชม 09-3146-9353, รพ.ด่านซ้าย 08-9715-9017, รพ.นาแห้ว 08-6795-6516, รพ.ภูเรือ 08-1680-9028, รพ.ท่าลี่ 09-5697-9479, รพ.วังสะพุง 08-1061-1566, รพ.ภูกระดึง 08-6455-6721, รพ.ภูหลวง 09-8102-4542, รพ.ผาขาว 08-4428-8997, รพ.เอาราวัณ 08-9575-7067 และ รพ.หนองหิน 08-1865-9213 เพื่อประสานงานกับทีมแพทย์ในการเดินทางซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น