ป้าดติโท!! หนองคายจัดกิจกรรมปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ป้าดติโท!! หนองคายจัดกิจกรรมปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

หนองคาย พิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
หนองคาย จัดกิจกรรมพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บูรณาการกับการแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ปี 2564 และร่วมปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่จังหวัดหนองคายมีอยู่ 3 แห่ง
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) ที่วิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรืองร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บูรณาการกับการแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ปี 2564
นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สมุนไพร กัญชา กัญชง สนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ประชาชนเข้าถึงและได้ใช้เพื่อสุขภาพ ในปี 2562 – 2563 จังหวัดหนองคายมีโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุญาตผลิตหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมใจโคกถ้ำเทพนิมิตรร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ, วิสาหกิจชุมชนฮักจังโนนศิลาร่วมกับโรงพยาบาลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย, และวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรืองร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี อำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งได้ขอรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กัญชาจากกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และดำเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์เป็นต้นกล้ากัญชา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ทั้ง 3 แห่ง โดยจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาภาคประชาชนภายใต้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและถูกกฎหมายอย่างครบวงจร สามารถนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care), ผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยอัมพาต/อัมพฤกษ์ ,ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเส้นประสาทร่วมด้วย และการนำกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด เช่น ใบ ราก ลำต้น กิ่งก้าน มาใช้ประโยชน์ภาคประชาชนได้ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์
แสดงความคิดเห็น