ขอนแก่นเข้ม!! บังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด ในสถานประกอบการ และร้านอาหาร

ขอนแก่นเข้ม!! บังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด ในสถานประกอบการ และร้านอาหาร

 

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายดุลยาภพ แสงลุน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายชาญชัย วิทยาภรณ์ นายวัลลภัฎร์ บุญบำรุง ปลัดอำเภอ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เมืองขอนแก่นที่ 2 ร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น(กลุ่มงานความมั่นคง) ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศบฉ.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และบังคับใช้มาตรการตามประกาศจังหวัดขอนแก่น(ฉบับที่ 44) สำหรับสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น

 

โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด และตามประกาศจังหวัดขอนแก่น(ฉบับที่ 44) คำสั่งข้อ 2.ให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน โดยได้รับความร่วมมือในการปฏิยัติตามมาตรการที่กำหนดจากสถานประกอบการและร้านอาหารในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

แสดงความคิดเห็น