ปี’65ได้ใช้แน่!!4 เลน แยก ทล.2-บ้านโคกไผ่ โคราชเชื่อมมิตรภาพ-มอเตอร์เวย์ คืบ 54%

กรมทางหลวงชนบทขยายถนนสาย นม.1120 แบ่งเบาการจราจรถนนมิตรภาพ เชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา เป็น 4 ช่องจราจร คืบหน้า 54% ปี 65 วิ่งฉิวตลอดสาย ลดแออัดเส้นทางหลัก
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีปริมาณการจราจรสูง ส่งผลให้บนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมามีการจราจรที่หนาแน่นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวของพื้นที่และเศรษฐกิจในอนาคต สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากสายทางดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา
ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 – แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 5.987 กิโลเมตร โดยดำเนินการขยายผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ทางคู่ขนานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างคลองชลประทาน) พร้อมก่อสร้างถนนส่วนต่อเชื่อม ไหล่ทาง ทางเท้า ระบบระบายน้ำ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 1 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกลับรถ 8 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องหมายจราจร ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ที่ 0+000 – กม. ที่ 4+200 ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว และตอนที่ 2 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ที่ 4+200 ถึง กม. ที่ 5+987 ระยะทาง 1.787 กิโลเมตร ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 54 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2565
แสดงความคิดเห็น