แก้สลากฯแพง!ขอนแก่นจัดโซน ‘ศาลากลาง’ตั้งโต๊ะขายหวย 80 บาทเริ่ม 17 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6  ก.ค. สํานักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ได้เผยแพร่ ผ่านเพจเฟสบุ๊คระบุว่า ด้วยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดําเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาโดย มีแนวทางการทําจุดสลากตามราคา ๘0 บาท ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสลากใบเดี่ยว และสลากรวมชุด ตามราคา ๘0 บาท ในส่วนภูมิภาค (บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งจุดจําหน่ายสลากตามราคา ๘0 บาท ภายในบริเวณนี้ที่ของศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ประตูศาลากลางจังหวัดขอนแก่นด้านทิศตะวันตก (ธนาคารออมสิน) ณ บริษัทขอนแก่น โอท็อป อินเตอร์เทรดเดอร์ จํากัด โดยจําหน่วยสลากด้วยวิธีการขายปลีกให้กับประชาชนโดยตรง ในราคา๘0 บาท รายละไม่เกินจํานวน ๕ ฉบับ เริ่มจําหน่วยงวดแรกคือ งวดประจํา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น