ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ เตรียมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 คอนเฟิร์มแล้ว 250 เตียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามแห่งที่สอง วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามแห่งที่สอง โดยได้จัดไว้ ณ โรงยิมเนเซี่ยม อาคารศรีรัศมี์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ 250 เตียง

ทั้งนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตอนนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อมีความกังวลใจในส่วนของโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งของเรา คือ ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้มีพี่น้องประชาชนที่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และพบว่ามีการติดเชื้อซึ่งได้ให้ไปอยู่กันรวมกันที่โรงพยาบาลสนามแห่งแรกนั้น คาดว่าในวันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะเต็มทั้ง 200 เตียง เราจึงได้มาดูความพร้อมของโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งที่สอง และวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ชุมชนโดยรอบ เพื่อรับทราบว่าทางสถานที่แห่งนี้จะถูกจัดตั้งให้เป็นโรงพยาบาลสนาม โดยจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ 250 เตียง

จากการที่ได้มาดูในวันนี้พบว่ายังมีในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งจะมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะทำอย่างไรให้มีการเตรียมการและเปิดการรับผู้ป่วยได้โดยด่วน และจากการประชุมร่วมกับทางนายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ก็ทราบว่าในขณะนี้ มีชาวร้อยเอ็ด บางส่วนที่ทราบว่ามีการติดเชื้อจาก 10 จังหวัดที่มีความเสี่ยง รวมทั้งผู้ที่คิดว่าเป็นบุคคลเสี่ยงและอยากจะกลับมารักษาโดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็กำลังรอความคืบหน้าในเรื่องนี้อยู่ และจะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเป็นแห่งที่สอง เพื่อที่จะรองรับพี่น้องประชาชนบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะกลับมา ก็ขอให้พี่น้องอำเภอเสลภูมิที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้เป็นกำลังใจให้พวกเราและจะร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ ต่อไป

ทางด้าน ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการโรงพยาบาลสนามของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นผู้เตรียมการในส่วนของการอำนวยความสะดวก และทางมหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถานที่ให้ โดยได้กำหนดให้โรงยิมเนเซี่ยม อาคารศรีรัศมี์ยุวชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด-19 และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนประมาณ 200 เตียง ในส่วนของความพึงพอใจในการจัดพื้นที่ให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหรือพื้นที่กักตัว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดก็เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้พิจารณาในส่วนนี้ว่าถ้ามีเรื่องที่สามารถที่จะช่วยได้ ทางมหาวิทยาลัยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดในการที่จะช่วย แต่ว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ว่า หากมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วจะมีผลกระทบในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่

ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้มีการปรับความเข้าใจเพิ่มเติมไปบ้างแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยก็จะได้มีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของความเข้าใจร่วมกัน ในการตระหนักร่วมกันที่จะช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

.

แสดงความคิดเห็น