เอาอีหลีติท่าน! ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เดินหน้า จัดงาน แห่เทียนพรรษาฯ แบบ New Normal

จังหวัดขอนแก่น ประชุมปรับรูปแบบการจัดงานแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ตามมาตรการสาธารณสุขป้องกนโควิด อย่างเคร่งครัด

 

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่น เสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้มีการปรับรูปแบบของการจัดงานแห่เทียน นำต้นเทียนของทั้ง 9 ขบวน เข้าร่วมแสดงความสวยงามและความอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมศิลปวัฒนธรรมความปราณีตของแต่ละขบวน ในระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม ๒๕๖๔
– กำหนดพิธีเปิด วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
– พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
โดยจะดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข แบบวิถีใหม่ (New Normal) ให้มีการกระชับเวลาการจัดงานและกิจกรรม จำกัดจำนวนผู้ร่วมงานทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการรักษา สืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
แสดงความคิดเห็น