KKF ร่วมสนับสนุน เครื่องวัดสัญญาณชีพและความอิ่มตัวออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยเด็กเล็กติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564โดย คุณ บวร เสรีโยธิน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ขอนแก่นแหอวน มอบเงิน 300,000 บาท ให้แก่มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้
KKF ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติการรักษาผู้ป่วย
แสดงความคิดเห็น