ขอนแก่นคุมเข้ม!! สั่งตั้งจุดตรวจเข้า – ออกเมือง หลัง ศบค.ประกาศล็อคดาวน์ 6 จังหวัด

ขอนแก่นคุมเข้ม!! สั่งตั้งจุดตรวจเข้า – ออกเมือง หลัง ศบค.ประกาศล็อคดาวน์ 6 จังหวัด

ขอนแก่น คุมเข้ม หลัง ศบค.ประกาศล็อคดาวน์ 6 จังหวัด สั่งตั้งจุดตรวจเข้า-ออกเมือง เคลื่อนย้ายแรงงานไทย-เทศเข้าพื้นที่ต้องแจ้ง พร้อมจัดจุดดรอป ผู้ป่วยโควิด หลังถูกส่งตัวเข้าจังหวัดหรือผ่านเขตจังหวัด ข้าราชการงดออกนอกพื้นที่เด็ดขาด ตามมาตรการคุมเข้มอย่างเข้มงวด
ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 25/2564 เพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า 4 ชั่วโมง จึงได้ข้อสรุปและมติที่ประชุมในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ภายหลังจากที่ ศบค.มีคำสั่งงดการเดินทาง 14 จังหวัดของกลุ่มจังหวัดพื้นที่สีแดง
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้วาาราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติในการกำหนดมาตรการคุมเข้มจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน ซึ่งหากเป็นแรงงานไทย การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในเขตขอนแก่น หรือเดินทางออกจากขอนแก่น นายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องแจ้งให้กับแรงงานจังหวัดได้รับทราบ แต่หากเป็นแรงงานต่างชาติทุกสัญชาติ จะต้องแจ้งให้กับจัดหางานจังหวัดได้รับทราบเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานในระยะนี้ ขณะที่การสอบเลื่อนระดับของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดจัดสอบในช่วงปลายเดือน ก.ค. ที่จะมีผู้เดินทางมาสอบ ที่ จ.ขอนแก่น รวมกว่า 6,000 คนนั้น ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
“ คณะกรรมการฯได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน ได้ทำการจัดตั้ง รพ.สนาม ขึ้นภายในโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยังคงได้มีการจัดตั้งให้กองร้อย อส.ที่ 1 จ.ขอนแกน เป็นสถานที่กักตัว ของผู้ที่เดินทางมากับผู้ป่วยโควิด-19 หรือกลุ่มเสี่ยงที่สูงที่จะต้องถูกส่งกักตัว ที่จากนี้ไปทุกคนจะถูกส่งตัวมาที่กองร้อย อส.ทั้งหมด ขณะเดียวกันจากการที่ ศบค.ได้มีคำสั่งงดการเดินทางเป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่จังหวัด ตามที่กำหนดมานั้น จังหวัดได้มีคำสั่งด่วนทันที ตั้งจุดตรวจคนเข้า-ออก เมือง 2 จุดหลักในเบื้องต้น คือที่ อ.บ้านไผ่ และ อ.ชุมแพ โดยให้ดำเนินการตรวจคัดกรองคนเข้า-ออก เมืองขอนแก่น ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขทันที”

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การปิดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานั้น ให้มีการขยายระยะเวลาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รวมไปถึงการมอบหมายให้ กอ.รมน. ได้จัดจุดพักหรือจุดดรอป รถพยาบาลหรือรถส่งต่อผู้ป่วย ตามระบบสาธารณสุข ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด ทั้งที่ส่งผู้ป่วยมาที่ขอนแก่น หรือผ่านเขตจังหวัด หากจะหยุดพักจะต้องหยุดพัก เข้าห้องน้ำ หรือรายงานตามระบบของสาธารณสุขในจุดที่จังหวัดกำหนด ห้ามพักรถ หรือใช้บริการสาธารณะใดๆในเขตชุมชน หรือนอกจุดที่จังหวัดกำหนดไว้เด็ดขาด รวมไปถึงการห้ามให้ข้าราชการในส่วนภุมิภาคงดออกนอกพื้นที่เขตจังหวัดโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ( 10 ก.ค.) ทันที
แสดงความคิดเห็น