เดินหน้าต่อ!! ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการ รับพระราชทานเทียนพรรษา

จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเป็นปีแรก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานวโรกาส ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการจัดงาน เข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น.ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

 

ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน โครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564โดยเป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่น ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างสูงสุด และจำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้น้อยที่สุด ซึ่งกำหนดให้มีการเคลื่อนเทียนพรรษา จากพื้นที่อำเภอ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 ต้น มาจัดแสดงให้ประชาชนผู้ที่สนใจ ได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 18.00- 24.00 น. และมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 24 กรกฎาคม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564
โดยจะมีขบวนต้นเทียนพรรษา จำนวน 9 ขบวน จาก 9 หน่วยงาน คือ
1.ขบวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงสถานที่สำคัญ พระธาตุขามแก่นและอุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานธรณีขอนแก่น
2.เทศบาลนครขอนแก่น จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงสถานที่สำคัญ พระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน (พระมหาธาตุ 9 ชั้น) และพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธพระลับ
3. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงวรรณกรรมเรื่องสินไซ และศาสนสถาน โบสถ์วัดสนวนวารีพัฒนาราม
4. เทศบาลเมืองชุมแพ จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงโบราณสถานพระพุทธไสยาสน์ของดีเมืองชุมแพ ข้าวทับทิมชุมแพ ศาลหลักเมืองและแหล่งท่องเที่ยวถ้ำพญานาค
5. เทศบาลเมืองเมืองพล จัดทำรูปเทียนพรรษา แสดงถึงศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองผ้ามัดหมี่และประเพณีฮีตสิบสอง
6. สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงโบราณสถานกู่ประภาชัย
7. เทศบาลเมืองกระนวน จัดทำรูปภาพเทียนพรรษา แสดงถึงศิลปะการเป่าแคนและการทำแคน
8.เทศบาลเมืองศิลา จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงสถานที่สำคัญองค์พระประธานพุทธมณฑลอีสาน
9. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดทำรูปภาพเทียนพรรษา แสดงถึงประเพณีผูกเสี่ยวและศิลปะการทำพานบายศรี
จังหวัดขอนแก่น จะมีพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากท่าอากาศยานขอนแก่น โดยรถบุษบก ซึ่งประดับตกแต่งรถบุษบก โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นดำเนินการประดับตกแต่งสถานที่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น เพื่อรับเทียนพรรษาพระราชทาน อย่างสมพระเกียรติ โดยจะเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อเชิญไปประดิษฐานไว้ที่ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ก่อนที่จะมีพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ในวันที่ 25 กรกฎาคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ รักษา สืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานถวายเทียนพรรษาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
สำหรับประชาชน ที่สนใจสามารถชมความงดงามของต้นเทียนพรรษา ทั้ง 9 ต้น ได้ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจัดแสดงต้นเทียน ณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วม มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ รักษา สืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานถวายเทียนพรรษาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
แสดงความคิดเห็น