ย่านคือกัน!!พระงดออกบิณฑบาต14วันหลังชาวบ้านรอบวัดติดโควิด19

วัดจอมศรี จ.ขอนแก่น ประกาศปิดวัดงดการจัดพิธีต่างๆ และงดออกบิณฑบาต 14 วัน หลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณชุมชนรอบวัด
ที่วัดจอมศรี บ้านศรีฐาน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ทางวัดได้มีการปิดประตูวัด พร้อมกับป้ายข้อความ “ขออภัยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดรุนแรงขยายวงกว้าง ทางวัดจอมศรีขอปิดวัดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6-19 ก.ค. 64”
พระมหาณัฐกิตติ อนารโท,ดร. เจ้าอาวาสวัดจอมศรี กล่าวว่า ทางผู้นำชุมชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แจ้งว่า คนในชุมชนบ้านศรีฐาน ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งคนที่ติดเชื้อเคยมาทำบุญที่วัด ทำให้ประธานชุมชนเป็นห่วงพระภายในวัด และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังจึงให้พระทุกรูปของวัด งดออกบิณฑบาตเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ญาติโยม ได้นำอาหารใส่ปิ่นโตแล้วนำมาวางไว้ที่บริเวณศาลาภายในวัด จากนั้นก็ให้กราบพระแล้วกลับบ้านทันที โดยทางพระจะไม่มีการสวดให้พรรับศีลเหมือนแต่ก่อน
เช่นเดียวกับการถวายเพล ก็ได้นำสิ่งของที่จะถวายวางไว้แล้วให้ญาติโยมกลับ จะทำจนกว่าจะถึงวันที่ 19 ก.ค. 64 หลังจากที่ครบกำหนด ทางพระจะออกบิณฑบาตเหมือนเดิม หรือหากสถานการณ์การไม่ดีขึ้น จะมีการพูดคุยกับประธานชุมชนอีกครั้ง ว่าทางวัดจะมีการปฎิบัติอย่างไร หรือจะใช้มาตรการเดียวกันเหมือนกับตอนนี้หรือไม่
แสดงความคิดเห็น