บินต่อไม่ไหว!! แอร์เอเชียแจ้งงดให้บริการชั่วคราวเส้นทางภายในประเทศ 12-31 ก.ค.

บินต่อไม่ไหว!! แอร์เอเชียแจ้งงดให้บริการชั่วคราวเส้นทางภายในประเทศ 12-31 ก.ค.

แอร์เอเชีย ร่วมป้องกันเเละควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างดีที่สุดตามนโยบายรัฐ และพร้อมแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการเเพทย์
จึงมีความจำเป็นต้องงดการให้บริการชั่วคราว เส้นทางภายในประเทศตั้งแต่ วันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ ผู้โดยสารในเที่ยวบินตามช่วงเวลาดังกล่าว สามารถรับข้อเสนอต่างๆ ได้ทั้งก่อนเเละหลังกำหนดการเดินทางของท่าน
สายการบินฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น และเราจะสามารถลับมาให้บริการทุกท่านได้โดยเร็วที่สุด
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://air.asia/JwLN9
แอร์เอเชีย ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
แสดงความคิดเห็น