เมือบ้านเฮาเด้อ ผู้ว่าฯ อุดรธานี หารือด่วน รับคนพื้นที่กลับบ้าน ตั้งเป้า 1,200 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เปิดปฏิบัติการรับคนอุดรธานีกลับบ้านเบื้องต้นตั้งเป้ารับกลับ 1,200 คน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ในขณะที่มติคณะกรรมการโรคติดต่อยกระดับมาตรการควบคุมเข้มข้นการป้องกันโควิด19 ขยายเวลางดเรียน On site ออกไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 19/2564 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นาย กองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พลตำรวจตรีพิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และบททวนมาตรการจังหวัดอุดรธานี หลัง ศบค.มีมติ “ล็อกดาวน์” จำกัดการเดินทางในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 14 วัน ในขณะที่จังหวัดอุดรธานีถูกจัดลำดับให้เป็นพื้นที่ควบคุม ( สีส้ม) โดยวันนี้อุดรธานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 คน สะสม 1,125 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 615 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 497 คน เสียชีวิต 13 คน ห้วงระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน- 10 กรกฎาคม มีประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการกักตัวที่สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ ( Local Quarantine) ทั้งจังหวัด 3,386 คน ออกแล้ว 1,665 คน คงเหลือ 1,721 คน โดยที่ศูนย์โฮมฮักอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวกลางจังหวัดและอำเภอเมืองมีผู้เข้ากักตัว 1,417 คน ออก 1,258 คน คงเหลือ 159 คน และตั้งแต่ 2 เมษายน – 8 กรกฎาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 117,433 คน ฉีดเข็มแรก 84,322 คน ฉีดครบ 2 เข็ม 33,111 คน

 

 

สำหรับมาตรการลดสถานการณ์ตึงเครียงและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางรับคนอุดรธานีกลับบ้าน ทั้งผู้ป่วยที่ต้องการกลับมารักษาตัวที่บ้าน และคนปกติที่ต้องการกลับบ้าน “เพราะอุดรธานีเป็นบ้านของทุกคน” โดยมอบหมายให้นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลจัดทำระบบปิดตั้งแต่ต้นทาง ปลายทางเพื่อไม่ให้เป็นภาระและการแพร่เชื้อให้กับพื้นที่โดยรอบและให้ชาวอุดรธานีปลอดภัยสูงสุด ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านให้รีบติดต่ออำเภอภูมิลำเนาตามลิงค์เพจอุดรปลอดภัย https://www.facebook.com/102158915365146/posts/129747692606268/ หรือเพจ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี https://www.facebook.com/605439829492543/posts/4038667689503056/?sfnsn=mo
อนึ่งในการประชุมยังได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเครื่องพยุงชีพผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการได้รับกันสละเงินช่วยซื้อให้โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบริจาคสมทบ
สำหรับมาตรยกระดับการป้องกันโควิด 19 ที่ประชุมให้คงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถาน ฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาท , ขยายเวลางดเรียน on site ออกไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม โดยให้จัดการเรียนแบบOn-Air, Online ,On Demand ,On Hand ทดแทน , ,งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม, ปิดสถานบริการ/สถานบันเทิงผับ บาร์ คาราโอเกะ ,ร้านอาหารให้บริโภคอาหารเครื่องดื่มในร้านได้ “ยังให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน” ,ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ปกติไม่เกิน 21.00 น. งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ,ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้งรุ่ง ถนนคนเดิน เปิดบริการได้ตามปกติ ,สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย เปิดได้ปกติแต่จำกัดจำนวนผู้ชมและเล่นตามมาตรการที่กำหนด,ชะลอเปิดคำชะโนดออกไปไม่มีกำหนด,สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง สถานรักดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้สูงอายุในจังหวัด ปิดให้บริการและงดเยี่ยม,ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ 14 วันยกเว้นผู้ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดเกิน 4 สัปดาห์แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA เพิ่มจังหวัดเสี่ยง เป็น 19 จังหวัด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เคาะประตูบ้านติดตามการกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ติดป้าย รายงานผลรายวัน หากไม่กักตัวและไม่ปฏิบัติตามดำเนินคดีตามกฎหมาย และให้รถไฟ/รถโดยสารสาธารณจอดส่งผู้โดยสาร ที่สถานีขนส่งที่กำหนดเท่านั้นฝ่าฝืนปรับ 50,000 บาท
แสดงความคิดเห็น