สารคามดีแท้!! เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 200 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

จังหวัดมหาสารคาม เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 จำนวน 200 เตียง รองรับผู้ป่วย covid-19 ณ อาคารเอนกประสงค์พลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดมหาสารคาม

12 กรกฎาคม 2564 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลทำให้เตียงโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง คือที่ศูนย์ริมห้วย และหอพักเก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเต็ม เราจึงได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ณ อาคารเอนกประสงค์พลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 ราย(แยกเป็น ชาย 100 หญิง 100) โดยจะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) เป็นต้นไป ซึ่งผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาจะมีการเอกซเรย์ปอด และประเมินอาการ ณ จุดแรกรับ โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลโกสุมพิสัยเป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการในการดูแลผู้ป่วย และจะมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทั้งจังหวัด นอกจากนี้ในอนาคตทางจังหวัดมหาสารคาม จะมีการปิดศูนย์แรกรับพักคอย ระดับชุมชนระดับอำเภอ ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการ ทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวมหาสารคามได้สบายใจว่าเราจะดูแลอย่างเต็มที่ ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาตามมาตรฐาน

ด้าน นายแพทย์ชัยวุฒิ  จันดีกระยอม ผู้อำนวยการโรง​พยาบาลโกสุมพิสัย เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลโกสุมพิสัยได้มีการเตรียมบุคลากร แพทย์เฉพาะทางทั้งด้านอายุรกรรม กุมารเวชกรรม รวมทั้งจะมีการหมุนเวียนบุคลากรจากโรงพยาบาลอำเภอต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามมาตรฐาน คือพยาบาล 1 คน ต่อคนไข้ 25 คน นอกจากนี้ยังต้องมีการป้องกันการติดเชื้อโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาในโซนของคนไข้ต้องสวมชุด Full PPE นอกจากนี้เราได้มีการเตรียมพื้นที่โซนพักผ่อนสำหรับผู้ป่วย การเตรียมอาหารทั้ง 3 มื้อ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้า และการประปาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งโดยภาพรวมถือว่ามีความพร้อมในการดูแลพี่น้องชาวมหาสารคาม

แสดงความคิดเห็น