รร.เอกชนขอนแก่นแจง! ปัญหาศึกษาจังหวัดฯ สอนออนไลน์เกรง ผปค.ขอค่าเทอมคืน

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น เตรียมเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดฯ 16 กรกฎาฯนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน ส่งให้รัฐบาลรับทราบ เกรงผู้ปกครองไม่เข้าใจขอค่าเทอญคืน ระบุจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ยังคงมีค่าใช้จ่ายต่างๆเหมือนเดิม   

 

 

นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยกับ “อีสานบิซ” ว่า หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ต่อเนื่องตั้งปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอยู่จำนวน 125 แห่ง มีนักเรียนรวมกันกว่า 36,000 คน มีครูและบุคลากรรวมกันกว่า 3,600 คน

“เราได้มีการนัดหารือกันถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการสอบในระบบออนไลน์ ที่ทำให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่เข้าใจได้มีการขอคืนเงินค่าเล่าเรียน หรือ ขอย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนรัฐ เบื้องต้นเราได้จัดทำแบบสอบถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และจะเข้าพบกับศึกษาธิการจังหวัดเพื่อแจ้งให้ทราบปัญหาและนำเสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไป”นางรัตนาภรณ์กล่าวและว่า

การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์นั้นคาดว่า ยังจะต้องดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ได้ลดลง และแม้จะเป็นระบบออนไลน์ ทางโรงเรียนก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเหมือนเดิม ทั้งครูผู้สอน บุคลากรด้านต่างๆ สถานที่ และต้องเพิ่มอุปกรณ์ระบบไอทีให้พร้อมสำหรับการเรียน รวมทั้งสัญญานอินเตอร์เน็ทที่ดีด้วย

นางรัตนาภรณ์ กล่าวว่า การไปพบกับศึกษาธิการนั้น ไม้ได้หมายความว่า เราจะช่วยเหลือตัวเอง แต่เราต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์ปัญหาผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชน และขณะนี้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนของจังหวัดขอนแก่น ที่เราได้สำรวจมาเบื้องต้นก็พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับวัคซีน ๆไม่ถึง 10เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

รายงานแจ้งว่า ในการนัดหมายขอเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นเวลา 9.30 น. วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยจะมีผู้แทนของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ไม่เกิน 10 คน เป็นผู้แทน และจะได้มีการนำผลสำรวจเรื่อง ความเดือดร้อนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นในสถานการณ์วิด 19 มาแถลงต่อสื่อมวลชนในวันดังกล่าวด้วย

แสดงความคิดเห็น