น้ำเอยน้ำใจ!! ชัยภูมิมอบชุดเครื่องนอน 400 ชุด ให้รพ.สนาม ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19

 

วันนี้ (12 ก.ค.64) ณ อาคารเอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดพิธีมอบชุดเครื่องนอนจากสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้โรงพยาบาลแห่งที่ 2 พร้อมด้วย นายราชัน ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมในพิธี

นางณัฏฐิณี จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และจังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ปัจจุบันโรงพยาบาลชัยภูมิและโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ที่รักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ จึงได้พิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยกว่า 170 เตียง ในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ซึ่งต้องมีอุปกรณ์เครื่องนอนและสิ่งของอื่นๆ สำหรับผู้ป่วย

ซึ่งจังหวัดชัยภูมิมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยขอรับการสนับสนุนเครื่องนอนและสิ่งของอื่นๆ ไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 400 ชุด รายละเอียด ดังนี้ 1.ที่นอน จำนวน 400 ผืน 2.ผ้าห่ม จำนวน 400 ผืน 3.มุ้ง จำนวน 400 หลัง 4.เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา จำนวน 400 หลอด 5.หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 400 ชิ้น และของใช้อื่นอื่นอีกจำนวนมาก

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในนามจังหวัดชัยภูมิต้องขอขอบคุณสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ที่ให้การสนับสนุนเครื่องนอนและสิ่งของอื่นๆ ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามฯ แห่งนี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการดูแลผู้ป่วย

แสดงความคิดเห็น