สุดยอดจริงๆ!! มทร.อีสาน ส่งมอบกัญชาให้ รพ.อโรคยศาล ความหวังของผู้ป่วยมะเร็ง พ้นจากโรคร้าย

สุดยอดจริงๆ!! มทร.อีสาน ส่งมอบกัญชาให้ รพ.อโรคยศาล ความหวังของผู้ป่วยมะเร็ง พ้นจากโรคร้าย

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการกัญชาทางการแพทย์ มาเป็นระยะเวลา 2 ปีกว่าภายใต้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน  ซึ่งปัจจุบัน มทร.อีสาน ได้รับอนุญาตปลูกและจำหน่ายยาตำรับที่มีกัญชาปรุงผสมในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโธ  และในปัจจุบันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ มาเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ร่วมกัน โดย มทร.อีสาน มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษา และต่อยอดขยายผลจากการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง จ.อุดรธานี อโรคยาศาลวัดคำประมง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และเครือข่ายต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาในการรักษาได้มากขึ้น

 

โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาและสมุนไพร มทร.อีสาน ได้นมัสการพระคุณเจ้าหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง จ.สกลนคร ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทย หรือ อโรคยศาลวัดคำประมง เข้าชมโรงเรือนปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดสกลนคร และเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะในการนำไปสกัดเป็นยารักษาโรคมากที่สุด ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร ในโอกาสนี้ได้มอบหมายให้อาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ ผู้ช่วยคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนการส่งมอบกัญชาให้กับหลวงตาปพนพัชร์ ตามโครงการวิจัยร่วมกันของวัดคำประมงและ มทร.อีสาน ฟจำนวนกว่า 50 กิโลกรัม ให้กับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง เพื่อนำไปปรุงยาตามตำรับสูตรยาวัดคำประมง เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าวันคำประมงจะมีพระที่รักษามะเร็งได้ผล และรู้จักกันดีในหมู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวม ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัย โดยมีรถตู้จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้านมะเร็งอโรคยศาลวัดคำประมง เข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

จากเป้าหมายการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการขยายผลในการปลูกและการวิจัยกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ ให้ครบทุกมิติในทุกพื้นที่ของ มทร.อีสาน ทั้งที่ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น  วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ด้านอาหารและสุขภาพ (Food & Health) โดยให้ สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาและสมุนไพร มทร.อีสาน ในพื้นที่วิทยาเขตสกลนคร เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายผลต่อไปครับ รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

 

แสดงความคิดเห็น