เคาะแล้ว!! อุบลฯ แห่เทียนพรรษาออนไลน์ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

 

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อ หาข้อสรุปการจัดเทศกาลยลเทียนพรรษาฯ เพื่อลดการรวมคน และรับฟังเสียงประชาชน ผลจากการประชุมมีมติร่วมกัน เห็นชอบ งดกิจกรรมเทียนพรรษา ณ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีทั้งหมด โดยใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้

เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด covid

สำหรับ การปรับรูปแบบงเทศกาลยลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564 มีดังนี้

– การอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝน อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดมหาวนาราม เพื่อถวายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ไม่มีการรำ หรือการเคลื่อนขบวนตามเส้นทางแต่อย่างใด

– กิจกรรมการ “ยลเทียนพรรษา” งดการรวมต้นเทียน ไม่มีกิจกรรมการรวมเทียนที่ทุ่งศรีเมือง โดยให้คุ้มวัดของแต่ละวัด ประดับตกแต่งที่วัดของตนเอง

– กิจกรรมการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น ของศิลปินพื้นบ้าน โดยการบันทึกเทปแต่ละคุ้มวัด และอำเภอ นำมาถ่ายทอดผ่านออนไลน์

– กิจกรรมมรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว จัดที่พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการเทียน,ผ้าเมืองอุบล,ใบลานสำคัญสถาปัตยกรรมเก่าของเมืองอุบล จัดทำเพื่อเน้นออกสื่อทางออนไลน์

– กิจกรรมทุ่งดอกเทียน จะประดับตกแต่ง ณ บริเวณประดิษฐานเทียนพรรษาพระราชทาน ที่วัดมหาวนาราม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปรับแนวทางการจัดงาน ให้คงอัตลักษณ์ของเทศกาลเทียนพรรษา อุบลราชธานี โดยไม่ได้เชิญชวนให้คนในจังหวัดหรือต่างจังหวัดมาเข้าชม แต่เพื่อการถ่ายทำ ส่งภาพออกสื่อออนไลน์ ไปทั่วประเทศ และทั่วโลก ตามสโลแกน “อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้”

 

แสดงความคิดเห็น