ผู้ว่าเลยสุดเข้ม!! เน้น 5 มาตรการหลักในการจัดการโควิด สั่งการทุกอำเภอทำงานเชิงรุก

ผู้ว่าเลยสุดเข้ม!! เน้น 5 มาตรการหลักในการจัดการโควิด สั่งการทุกอำเภอทำงานเชิงรุก

ผู้ว่าฯ เลย เน้น 5 มาตรการหลักในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด – 19 และสั่งการทุกอำเภอทำ
งานเชิงรุกตรวจเข้มในพื้นที่ค้นหาทำการค้นหากลุ่มเสี่ยงต่างๆ เเละผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนำผู้ติดเชื้อแยกออกจากคนปกติให้เร็วที่สุด
วันนี้ (12 ก.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 36/2564 และคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ 27/2564 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิชพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย และคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะเข้าร่วมประชุมฯ
โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มีการสั่งการนายอำเภอและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารสถานการณ์โควิด – 19 ในทุกพื้นที่ให้มีการปฏิบัติใน 5 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย
1. การบริหารจัดการกลุ่มคนที่ติดเชื้อ โดยขอให้นายอำเภอทั้ง 14 อำเภอ ทำงานเชิงรุกลงตรวจเข้มในพื้นที่เพื่อทำการค้นหากลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มาตรวจ Rapid Antigen test หากพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ให้นำผู้ติดเชื้อแยกออกจากคนปกติให้เร็วที่สุด และต้องรีบนำตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล เพื่อลดการกระจายเชื้อ ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีความปลอดภัยและจังหวัดเลยจะปลอดผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ได้เร็วยิ่งขึ้น
2. การรักษาพยาบาลที่ต้องเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ โดยเร่งขยายเตียงรองรับผู้ป่วยเเละเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย
3. การบริหารจัดการเพื่อให้ทุกอาชีพประกอบอาชีพได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. การรวบรวมรายชื่อกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ในระบบ เช่น ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
5. การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน
ทางด้านนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และนายยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดเลย ว่า วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 32 ราย (อ.วังสะพุง 10 ราย อ.ภูหลวง 5 ราย อ.หนองหิน 5 ราย อ.ท่าลี่ 3 ราย อ.นาด้วง 3 ราย อ.เมือง 3 ราย อ.ด่านซ้าย 2 ราย อ.เอราวัณ 1 ราย) ตัวเลขยอดสะสม จำนวน 364 ราย โดยผู้ป่วยยืนยันที่รักษาอยู่ มีอาการปอดอักเสบรุนแรง จำนวน 10 ราย ผู้ป่วยอาการติดเชื้อในปอดแต่อาการไม่รุนแรง จำนวน 88 ราย และผู้ป่วยอาการเล็กน้อย จำนวน 131 ราย ซึ่งจำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอาชีพ ได้แก่ แคมป์ก่อสร้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และอื่น ๆ ขณะนี้เตียงใช้ไปแล้ว 217 เตียง คิดเป็น 76.14 % เตียงคงเหลือ จำนวน 68 เตียง คิดเป็น 23.86 % แบ่งเป็น
– โซนเมือง ได้แก่ รพ.เลย ใช้ไป 41 เตียง คงเหลือ 16 เตียง รพ.นาด้วง ใช้ไป 16 เตียง (ใช้เตียงเต็ม) และ รพ.จิตเวชเลย ใช้ไป 8 เตียง คงเหลือ 2 เตียง
– โซนบก ได้แก่ รพ.วังสะพุง ใช้ไป 36 เตียง (ใช้เตียงเต็ม) รพ.ภูกระดึง ใช้ไป 15 เตียง (ใช้เตียงเต็ม) รพ.ภูหลวง ใช้ไป 12 เตียง คงเหลือ 5 เตียง รพ.ผาขาว ใช้ไป 9 เตียง คงเหลือ 4 เตียง รพ.เอราวัณ ใช้ไป 12 เตียง (ใช้เตียงเต็ม) รพ.หนองหิน ใช้ไป 4 เตียง (ใช้เตียงเต็ม) และ รพ.สนาม (สสอ.หนองหิน) ใช้ไป 12 เตียง คงเหลือ 8 เตียง
– โซนแม่น้ำ ได้แก่ รพ.เชียงคาน ใช้ไป 18 เตียง คงเหลือ 8 เตียง รพ.ปากชม ใช้ไป 2 เตียง คงเหลือ 14 เตียง และ รพ.ท่าลี่ ใช้ไป 10 เตียง คงเหลือ 1 เตียง
– โซนภูเขา ได้แก่ รพ.ด่านซ้าย ใช้ไป 12 เตียง (ใช้เตียงเต็ม) รพ.ภูเรือ ใช้ไป 7 เตียง คงเหลือ 3 เตียง และ รพ.นาแห้ว ใช้ไป 3 เตียง คงเหลือ 7 เตียง
สำหรับจำนวนประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดเลย โดยฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 33,806 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 10,793 โด๊ส รวมฉีดทั้งหมด 44,599 โด๊ส
แสดงความคิดเห็น