ขอนแก่นเฮาต้องรอด!!บุคลากร ‘ด่านหน้าเศรษฐกิจ’พร้อมใจฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม”

ที่ห้องประชุมชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนทางเลือกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ใน เขต จ.ขอนแก่น มีประชาชนที่ได้รับการยืนยันรับวัคซีนทางเลือกจากหอการค้า จ.ขอนแก่น ทยอยกันมารายงานตัวและเข้ารับการฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” วัคซีนทางเลือกที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรให้กับหอการค้า จ.ขอนแก่น จำนวน 2,400 โดส โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด่านหน้าด้านเศรษฐกิจในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ( 14 ก.ค.)

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า หอการค้าขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีองค์กรภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การได้รับการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่ทั่วถึงเนื่องจากจะต้องใช้กับบุคลากรด่านหน้า แต่ตามการจัดสรรวัคซีนของทางจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ และทันทีที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้องค์กรเอกชนได้ดำเนินการตามนโยบายและระเบียบที่กำหนด หอการค้าขอนแก่น จึงขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกในชุดแรก ซึ่งได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 2,400 โดส สำหรับฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าด้านเศรษฐกิจ 1,200 คน

“วัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะช่วยเราได้อย่างมาก เนื่องจากเป็นการจัดสรรให้กับบุคลากรด่านหน้าด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องออกเดินทางติดต่อหรือ ต้อนรับลูกค้า ติดต่อส่วนราชการ หรือเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มนี้จึงมีความอ่อนไหวและมีความเสี่ยง หอการค้าจึงได้ติดต่อและขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยดำเนินการด้วยทุนของภาคเอกชน ในลักษณะการบริจาคให้กับทางสถาบัน และนำมาจัดสรรให้กับองค์กรสมาชิกของหอการค้า เพื่อให้ทุกคนได้ มีส่วนร่วมและการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสนับสนุนให้ประชาชนคนขอนแก่นและคนไทยทั้งประเทศได้รับวัคซีนได้เร็วขึ้น”

ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เมื่อคนจำนวนมากได้รับวัคซีนมากขึ้นแล้ว จะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่เข้มข้น แต่โจทย์ที่สำคัญคือเมื่อมีคนเดินทางเยอะขึ้น จังหวัดจะต้องรับแขกหรือรับการประชุมสัมมนา หรือจัดงานขนาดใหญ่ เช่นที่ขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดแห่งการจัดประชุม สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบกับการที่ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการแพทย์ หรือเมดิคอลฮับ การที่ภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนทางการแพทย์ จะเป็นภาพแห่งความเข้มแข็ง ที่เราทุกคนจะก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน

“เมื่อถึงวันที่เรามีภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งอาจจะสร้างขึ้นในกลุ่มก้อนขนาดเล็กและสะสมจนครบทั้ง 70% ของประชากรชาวขอนแก่น หรือประมาณ 1.2 ล้านคน จากทั้งหมด 1.8 ล้านคน ซึ่งหากพูดถึงเฉพาะในพื้นที่เมืองหรือเฉพาะย่านการค้าและย่านที่มีการจัดประชุมสัมมนา ขณะนี้กลุ่มนี้ได้รับวัคซีนที่อยู่ในระดับปลอดภัยและตัดการแพร่กระจายได้ ซึ่งทำให้คนที่จะเดินทางเข้ามาติดต่อนั้นได้มั่นใจว่าขอนแก่นปลอดภัย ขณะที่คนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด ก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเช่นกัน ส่วนการฉีดวัคซีนในชุดที่ 2 นั้น จะสำรวจว่าต้องการวัคซีนอยู่เท่าไหร่ เน้นหนักไปในกลุ่มเอสเอ็มอี  โดยเฉพาะพ่อค้ารายเล็ก ที่ภาครัฐอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง จะพยายามดูแลเข้าไปจนถึงจุดนี้ เพราะจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในด่านหน้าเช่นกัน

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ กล่าวว่า การให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยการประสานของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นโรงพยาบาลตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนด ที่ให้บริการฉีดให้กับภาคเอกชนหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้ฉีดเร็วที่สุด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายจะคิดในราคาถูกเพียงเข็มละ 100 บาท เพื่อเป็นการช่วยบริษัทห้างร้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านหน้าด้านเศรษฐกิจที่จะต้องฉีดให้ได้มากที่สุด ซึ่งล็อตต่อไปจะเปิดให้กับประชาชนสามารถจองซื้อเองได้ สำหรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา นั้น มีแผนจะเข้ามาในไตรมาสสี่เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยประมาณ โดยหลังจากที่เปิดจองไปได้มีคนจองเข้ามาเป็นจำนวนมากประมาณ 20,000 คน จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับในเรื่องความเชื่อมั่นของวัคซีนโมเดอร์นา นั้นประชาชนส่วนหนึ่งมีความเชื่อมั่นโดยดูได้จากยอดการจองของประชาชน ซึ่งยอดการจองล่าสุดทั้งกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 9,000,000 โดส

 

แสดงความคิดเห็น