ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในหลวงร.10 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 25 ก.ค. 64

จ.ขอนแก่น เชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปประดิษฐานไว้ที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม นี้

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศ พระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงใน กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

 

ในการนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการจัดงาน เข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษา

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยรถบุษบก ซึ่งประดับตกแต่ง โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จากท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปประดิษฐานไว้ที่ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

 

 

สำหรับประชาชน ที่สนใจสามารถชมความงดงามของต้นเทียนพรรษา ที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้จัดทำขึ้น จำนวน 9 ต้น ได้ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2564 ณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วม มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ รักษา สืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานถวายเทียนพรรษาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

แสดงความคิดเห็น