หนองคายเข้ม!! เร่งออกมาตรการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ที่ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ร่วมหารือและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งที่ 13/2564 เพื่อพิจารณามาตรการสำคัญในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามสถานการณ์ในพื้นที่ และข้อเสนอในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30น. ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองหนองคาย ร่วมจับกุมผู้กระทำผิดจำนวน 40 คน บริเวณร้าน NK snooker หนองคาย เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ในความผิดร่วมกันชุมนุมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ซึ่งได้นำผู้กระทำผิดส่ง สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

จึงได้ร่วมกันพิจารณามาตรการสำคัญเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามพื้นที่สถานการณ์ บริบทของจังหวัดหนองคายและข้อเสนอในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อออกมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น