บุรีรัมย์พร้อม!! ผุดโครงการ “อุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน” เตรียมรับ – ส่งชาวบุรีรัมย์เข้ารับการรักษา

บุรีรัมย์พร้อม!! ผุดโครงการ “อุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน” เตรียมรับ – ส่งชาวบุรีรัมย์เข้ารับการรักษา

บุรีรัมย์ พร้อม“อุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน” บริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยโรคโควิด-19 และ กลุ่มเสี่ยงสูง “ชาวบุรีรัมย์” นอกพื้นที่เพื่อเข้ารับการรักษา หรือตรวจหาเชื้อที่จังหวัดบุรีรัมย์
วันนี้ (13 ก.ค. 64) เวลา 11.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว สนามช้างอารีนา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าว แจ้งแนวทางการรับ – ส่ง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ กลุ่มเสี่ยงสูง “ชาวบุรีรัมย์” จากนอกพื้นที่เพื่อเข้ารับการรักษา หรือ ตรวจหาเชื้อที่จังหวัดบุรีรัมย์
นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีประชาชนเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ซึ่งเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนไม่น้อย ที่มีการติดเชื้อ และยังไม่มีสถานที่ให้การรักษาที่ปลอดภัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยาก และเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดระหว่างการเดินทางกลับมาจึงได้มีนโยบาย “อุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน” ซึ่งรูปแบบการให้บริการประกอบด้วยการรับกลับบ้านด้วยรถบริการทางการแพทย์ จัดหาโรงพยาบาลสนาม เตรียมพร้อมระบบ Call center เพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ด้านนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้บริการ มีเตียงรองรับ จำนวน 862 เตียง และเตรียมโรงพยาบาลสนาม โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนเกือบ 1,500 เตียง ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น และมีระบบการดูแลรักษาส่งต่อภายในจังหวัดที่ได้มาตรฐาน และกำลังดำเนินการพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยชาวบุรีรัมย์ ที่จะเดินทางกลับมาดูแลรักษาที่ภูมิลำเนา โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งท่านสามารถติดต่อมายัง ศูนย์รับแจ้งความประสงค์รับการรักษา หรือที่เรียกว่า BR-EOC Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-5765555 โดยจะมีรถบริการรับ – ส่งไปยังโรงพยาบาลปลายทางในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพร้อมให้บริการที่ปลอดภัยตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ
นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แจ้งเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับการบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วย และ กลุ่มเสี่ยงสูงนอกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการเตรียมความพร้อม ในการให้บริการด้วยระบบการรับผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยเตรียมรถที่มีสมรรถนะที่ดี ไว้รองรับจำนวนกว่า 60 คัน มีประกันภัย โครงสร้างรถมีความปลอดภัยโดยแยกกั้นระหว่างผู้ขับกับผู้รับบริการ ผู้ขับขี่ผ่านการอบรมให้มีความพร้อมในการให้บริการ มีการสวมใส่ออุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน มีระบบการป้องกันการติดเชื้อ โดยแวะพักระหว่างการเดินทางน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ลดการแพร่กระจายเชื้อในระหว่างการเดินทาง และเมื่อถึงจังหวัดบุรีรัมย์จะได้รับบริการในโรงพยาบาลปลายทางที่ประสานไว้อย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า โ ครงการหรือนโยบาย “อุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน” จัดขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยชาวบุรีรัมย์ที่จะเดินทางกลับมาให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยต้องเป็นคนบุรีรัมย์ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้ผ่านการคัดกรอง ลดการกระจายในพื้นที่ และที่สำคัญ คือป้องกันคนในพื้นที่ไม่ให้ติดเชื้อ จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยได้พลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณงบประมาณในการจัดหาสถานที่โรงพยาบาลสนามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แสดงความคิดเห็น