เถียงนาโมเดล!!รพ.สต.ท่ากระเสริม ขอนแก่นออกเยี่ยม-ให้กำลังใจ กลุ่มเสี่ยงกักตัว 14 วัน

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่ากระเสริม นำโดย นางยุวะดี อดทน ผอ.รพ.สต.ท่ากระเสริม พร้อมด้วย อสม.นักรบชุมชน รพ.สต.ท่ากระเสริม และผู้นำชุมชน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการ การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น สถานที่กักตัวเป็น เถียงนาห่างจากชุมชน

ทั้งยังมีอากาศถ่ายเทได้ดี ทำให้ผู้กักตัวไม่เกิดความเครียด ได้ให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติตัว สังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน บันทึกและรายงานอาการผิดปกติระหว่างกักตัว 14 วัน  แยกตัวให้ห่างจากชุมชน ซึ่งจะมีญาติพี่น้องนำอาหารมาส่งให้ตามเวลา ผู้กักตัวมีความเข้าใจในมาตรการชุมชน ปฏิบัติตัวตามหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น