รพ.ขอนแก่นโดนเท!!ประกาศเลื่อนนัด ‘ฉีดวัคซีน’เหตุไม่ได้รับการจัดสรรตามกำหนด

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 โรงพยาบาลขอนแก่นได้แจ้งประกาศ  ผ่านกลุ่ม Line “โรงพยาบาลขอนแก่น” ระบุว่า ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศฉบับที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 12:45 น.โรงพยาบาลขอนแก่น เรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อฉีดวัคซีน COVID-19 • ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น ยังไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนตามกําหนดเวลา ทําให้ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนตาม ตารางที่กําหนดไว้ในวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564 โรง พยาบาลขอนแก่นจึงขอเลื่อนการฉีดวัคซีนดังกล่าวออก ไป และจะแจ้งวันนัดหมายใหม่ให้ทราบ เมื่อได้รับจัดสรร แล้ว เป็นระยะๆ ผ่านทาง Line “โรงพยาบาลขอนแก่น” และ Facebook โรงพยาบาลขอนแก่น” โรงพยาบาลขอนแก่น ขอยกเลิกการลงทะเบียนฉีด วัคซีนหน้างาน โดยจะให้บริการเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตาม ตารางนัดหมายเท่านั้น

จากนั้นในวันเดียวกัน ได้ประกาศต่อระบุว่า ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศฉบับที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 13:20 น.

เรียนแจ้งผู้ที่มีรายชื่อฉีดวัคซีน COVID-19ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ปรับแผนการฉีดวัคซีนแบบใหม่ เป็นเข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนิก้า โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีน สถานที่ฉีด หอประชุม KICE ดังนี้

นัดเดิม 12-14 กค.64 เป็น 19 กค.64

นัดเดิม 15 กค.54เป็น 20 กค.64

นัดเดิม 16 กค.54 เป็น 21 กค.64

โดยผู้ที่มีนัดหมายวันที่ 19-31 กรกฎาคม 2564 จะแจ้งวันนัดหมายใหม่ให้ทราบภายหลังผ่านทาง Line “โรงพยาบาลขอนแก่น” และ Facebook “โรงพยาบาลขอนแก่น”

 

 

แสดงความคิดเห็น