ขอนแก่นพร้อม!! จัดตั้ง โฮม-คอมมูนิตี้ ไอโซเลชั่น ลดวิกฤติโควิด- ขาดแคลนเตียง

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติจัดจุดพักรถให้รถส่งผู้ป่วยในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านจังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดตั้งโฮมไอโซเลชั่น การรักษาผู้ป่วยโควิคที่บ้านโดยผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลดภาระเตียงโรงพยาบาล

จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งการประชุม มีมติที่ประชุม 10 ข้อ ทั้งการจัดจุดพักรถในการนำส่งผู้ป่วยไปยังจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการเลื่อนประชุมของพรรคการเมืองที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ และข้อสำคัญคือการจัดตั้งโฮมไอโซเลชั่น โดยให้ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีอาการไม่มาก รักษาตัวที่บ้าน โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และหน่วยงานหลักอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะสั่งการไปยังอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทำความเข้าใจการจัดตั้งหน่วยดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและเตรียมความพร้อม

 

แสดงความคิดเห็น