ฉีด 1 ได้อีก 1 !! โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลฯ ฉีดวัคซีนโควิด ให้ผู้สูงอายุพร้อมบุตรหลาน

 

นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าโรงพยาบาลวารินชำราบ ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอวารินชำราบ อ้างอิงตามเอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกหลานของผู้สูงอายุที่มารับวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับวัคซีนพร้อมกันเพียง 1 คน 1 สิทธิ จำกัดการให้บริการวัคซีน วันละ 700 คน เท่านั้น  ณ ห้องประชุมปั่น-วิเชียร สมิตมาน ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุใหม่ โรงพยาบาลวารินชำราบ เวลา 08.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อนัดหมาย โทร. 045-424250, 081-8775261

แสดงความคิดเห็น