ฮอดบ้านแล้วเด้อ!! อุดรฯ รับคนพื้นที่กลับสู่ภูมิลำเนา ชุดแรก 37 คน ถึงอย่างปลอดภัยแล้ว

ฮอดบ้านแล้วเด้อ!! อุดรฯ รับคนพื้นที่กลับสู่ภูมิลำเนา ชุดแรก 37 คน ถึงอย่างปลอดภัยแล้ว

รับคนอุดรกลับบ้าน ชุดแรก 37 คน เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย รถบัสโดยสาร 2 คัน ที่นำคนอุดรธานีกลับจากกรุงเทพ ปริมณฑล ชุดแรก 37 คน กลับมาถึงจังหวัดอุดรธานีอย่างปลอดภัยแล้ว โดยผู้ป่วยถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในภูมิลำเนาทันที ส่วนผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ทีมควบคุมโรคจังหวัดอุดรธานี ล็อคตัวตรวจหาเชื้อด้วยระบบ RT- PCR ทันทีก่อนส่งต่อให้กับอำเภอที่มีภูมิลำเนานำไปกักตัวใน Local Quarantine อำเภอที่มีภูมิลำเนาของแต่ละคน เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พันเอกธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานควบคุมโรค ให้การต้อนรับพี่น้องชาวอุดรธานีที่เดินทางกลับจากกรุงเทพ และจังหวัดปริมณฑลชุดแรกที่เดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ “นำลูก-หลานชาวอุดรฯกลับบ้าน” ซึ่งเป็นนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี และมอบให้นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นแม่งานหลัก ซักซ้อมการปฏิบัติกับคณะทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ปฏิบัติในทุกขั้นตอน เบื้องต้นตั้งเป้าหมายดำเนินการรับคนอุดรธานีกลับบ้าน 10 เที่ยว วันนี้เป็นวันแรกของการเดินทางกลับอุดรธานีของลูกหลานชาวอุดรธานี ซึ่งจังหวัดจัดรถบัสไปรับลูก-หลานคนอุดรธานี ทั้งที่ประสงค์จะกลับบ้านทั้งผู้ปกติและผู้ป่วยต้องการกลับมารักษาตัวที่บ้าน โดยมีนายนพดล มากมาก ปลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นหัวหน้าทีมนำลูกหลานกลับบ้าน โดยมีการบริหารจัดการเป็นระบบปิดแยกผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ขึ้นรถคนละคัน กั้นบริเวณคนขับ กับผู้โดยสารให้พนักงานขับรถปลอดภัยสูงสุด

ขณะเดินทางมีรถตำรวจนำจากต้นทาง บริเวณภายนอกอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี วิ่งตรงมาอุดรธานีโดยไม่หยุดพัก ชุดแรกวันนี้มีผู้เดินทางมา 2 คันรถบัส โดยคันแรกสีเขียว นำผู้ป่วย 19 คน ที่ได้รับการประสานกับอำเภอภูมิลำเนามาส่ง โดยมีรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเทียบรับจากรบบัสเข้ารถโรงพยาบาลทันที่ เพื่อแยกออกไปรับการรักษา แยกเป็นอำเภอเมืองอุดรธานี 5 คน ,อำเภอกุมภวาปี 1 คน อำเภอหนองหาน 2 คน ,อำเภอวังสามหมอ 5 คน อำเภอบ้านผือ 2 คน ,อำเภอน้ำโสม 1 คน ,อำเภอเพ็ญ 1 คน อำเภอหนองแสง 1 คน, อำเภอพิบูลย์รักษ์ 1 คน คันที่ 2 สีแดง มีลูกหลานคนอุดรธานี ที่ขอเดินทางกลับ 18 คน แยกเป็นคน อำเภอเมือง 4 คน, อำเภอโนนสะอาด 4 คน ส่วนอำเภอน้ำโสม และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอละ 2 คน และอีก 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอไชยวาน ,อำเภอศรีธาตุ ,อำเภอบ้านผือ ,อำเภอหนองวัวซอ ,อำเภอกุมภวาปี , ,อำเภอบ้านดุง อำเภอละ 1 คน กลุ่มนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ เชิญผู้เดินทางทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด 19 ระบบ RT-PCR ทันที พร้อมทำการฉีดพ่นสัมภาระ ซึ่งหลังตรวจหาเชื้อเสร็จผู้เดินทางจะหยิบข้าวกล่องและน้ำดื่มขึ้นรถที่แต่ละอำเภอนำมารอรับ พร้อมสัมภาระของแต่ละคน ซึ่งทุกคนจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ หรือ Local Quarantine อำเภอที่มีภูมิลำเนาของแต่ละคน รอผลการตรวจหาเชื้อ หากไม่พบเชื้อกักตัวจนครบ 14 วัน ซึ่งในระหว่างการกักตัว จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 อีกครั้งประมาณ 7 วัน และในกรณีที่ตรวจพบเชื้อโรงพยาบาลจะมารับนำตัวไปรับการรักษาทันที สำหรับลูกหลานชาวอุดรธานี ที่มีความประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา แจ้งความประสงค์ได้ที่อำเภอที่ท่านมีภูมิลำเนา

สามารถตรวจสอบเบอร์โทรได้ที่ เพจอุดรปลอดภัย หรือ เพจ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เมื่อท่านติดต่ออำเภอภูมิลำเนาท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะประสานการปฏิบัติ ให้ท่านเดินทางมาขึ้นรถที่จอดรถรับท่าน เพื่อเดินทางกลับอุดรธานี “ไทอุดรไม่ทิ้งกัน เราจะฝ่าฟันวิกฤติไปด้วยกัน”

แสดงความคิดเห็น