อนุโมทนาสาธุุ!!มูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน’ เปิดศาลาเป็นรพ.สนาม สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จ.มหาสารคาม พร้อมบริจาค 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64 เพจ ‘พระธาตุนาดูน’ รายงานว่า มูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน กรรมการมูลนิธิพระบรมธาตุนาดูนเห็นชอบให้ใช้ศาลาปฎิบัติธรรมของพระบรมธาตุนาดูน เป็นโรงพยาบาลสนาม มีหมอ พยาบาล คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา มีตำรวจ ปกครอง ชรบ.คอยรักษาความปลอดภัยให้ และอนุมัติเงินที่พี่น้องมาร่วมทำบุญ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ พร้อมอาหารเครื่องดื่ม แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 อ.นาดูน ในความโชคร้ายของสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดรวดเร็วและรุนแรง..ยังเป็นความโชคดีของลูกหลานชาวนาดูน

แสดงความคิดเห็น