ไม่มีแห่!!ขอนแก่นยกเลิก ‘แห่เทียนพรรษา’แต่นำมาตั้งโชว์ให ้ปชช.ชมความงาม

ขอนแก่นยกเลิกจัดแห่เทียนพรรษา แต่จะนำต้นเทียนพรรษาทั้ง 9 ต้น ให้ผู้ที่สนใจได้ชมความงามของฝีมือช่างทำเทียน ที่สนามศาลากลางจังหวัด ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา เพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งจังหวัดขอนแก่น เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีกำหนดเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึง การจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นปีแรก และการจัดแสดงต้นเทียนที่หน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้ร่วมจัดทำขึ้นจำนวน 9 ต้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับการจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองขามแก่น เสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 นั้น โครงการนี้ได้มีการหารือเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่มีความพร้อมในการจัดขบวนต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมทั้งหมด 9 ขบวน 9 ต้นเทียน แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 มีการแพร่กระจายค่อนข้างมาก
ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานจึงได้มีมติให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานโดยให้มีการนำต้นเทียนทั้ง 9 ต้นเทียน มาตั้งรวมกันที่ศาลากลางจังหวัดในค่ำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และจะมีพิธีเปิดงานแบบเรียบง่ายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โดยจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงานตามมาตรการด้านสาธารณสุขคือไม่เกิน 50 คน เท่านั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ต้นเทียนทั้ง 9 ต้น นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำขึ้น โดยการเฟ้นหาช่างฝีมือเพื่อประดิดประดอยต้นเทียน ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความสวยงามและความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งคาดว่าในปีต่อๆไปเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น เชื่อมั่นว่าจะเป็นการจุดประกายให้วัดวาอารามหรือชุมชนต่างๆ เมื่อเห็นขบวนต้นเทียนในปีนี้ จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียนพรรษา โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปีต่อๆไป ว่าจะเป็นประการใด ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนั้น จะต้องมีการเตรียมเมืองให้พร้อมเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในทุกมิติ ทั้งมิติด้านวัฒนธรรม ประเพณี การสืบสานด้านพระพุทธศาสนา มิติในด้านสังคม เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น เป็นเมือง smart city เป็นเมือง Mice city ที่จะต้องสร้างเมืองที่น่าอยู่ มีการผสมผสานการเป็นเมืองที่ทันสมัย แต่ไม่ทิ้งพื้นฐานที่เรามีอยู่คือประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานของท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องดูในทุกมิติ
ซึ่งจากเดิมที่ได้เตรียมการที่จะผลักดันให้มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมชมความวิจิตรสวยงามของงานศิลปกรรมของต้นเทียน ซึ่งเป็นปีแรกที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำต้นเทียนขนาดใหญ่ และแสดงถึงอัตลักษณ์ของเมือง ความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ของอำเภอต่างๆในจังหวัด โดยงดเว้นการจัดขบวนแห่ แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชมความสวยงามของงานช่างฝีมือการทำเทียนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต จวบจนกระทั่งปัจจุบัน
สำหรับประชาชน ที่สนใจสามารถชมความงดงามของต้นเทียนพรรษา ที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้จัดทำขึ้น จำนวน 9 ต้น ได้ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2564 ณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วม มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ รักษา สืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานถวายเทียนพรรษาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
แสดงความคิดเห็น