ม่วนคัก!! ครูแต่งชุดหมอลำสอนช่วงโควิด-19 หวังให้นร.สนใจการเรียนมากขึ้น

ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ไอเดียเจ๋ง ใส่ชุดพระเอกหมอลำมาสอนวิชาวรรณคดีไทย ทั้งเปิดดนตรี ฟ้อนลำ และร้องหมอลำสอนเด็ก เผยสอนออนไลน์ลำบาก ต้องหาวิธีดึงดูดใจนักเรียนให้อยากเรียนหนังสือ ในขณะที่นักเรียนเผย ครูจะสอนดีแค่ไหนแต่สัญญาณเน็ตไม่ดี ทำให้ไม่ได้อรรถรส อยากกลับมาเรียนในห้องเรียนเร็ว ๆ

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ของครูโรงเรียนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอคึกคักขึ้นมาเป็นพิเศษ หลังจากนายอภิชาต คำวิเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นม.6 ได้ใส่ชุดพระเอกหมอลำมาสอนวิชาวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางวันทองกับพระพันวัสสา โดยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

การเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพราะนายอภิชาต ได้ร้องกลอนลำแบบภาษาอีสานที่เป็นเนื้อหาการเรียนการสอนในวิชานี้ พร้อมกับบอกถึงคุณค่าของเนื้อหาที่สอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในช่วงการสอนยังได้ลุกขึ้นมาฟ้อนตามจังหวะดนตรีและพูดคุยกับนักเรียนไปด้วย ซึ่งสร้างความคึกคักให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ผ่านระบบออนไลน์

นายอภิชาต กล่าวว่า ที่ตัดสินใจใส่ชุดหมอลำเพื่อมาสอนนักเรียนในวันนี้เพราะต้องการดึงดูดใจนักเรียนให้อยากเข้าเรียน และอยากจะมาดูครูร้องหมอลำด้วย เพราะการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องลำบากและเป็นปัญหาสำหรับเด็กนักเรียนและครูมาก เนื่องจากไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ครูเองก็ไม่รู้ว่านักเรียนตั้งใจเรียนไหม เข้าใจไหม และไม่สามารถถามตอบอย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงต้องหาวิธีมาสอนเพื่อดึงดูดความสนใจกับเด็กนักเรียน

“การเลือกหมอลำก็เพราะหมอลำคือจิตวิญญาณของคนอีสาน ส่วนตัวเป็นคนชอบดูหมอลำอยู่แล้ว แต่การเรียนการสอนออนไลน์ก็มีปัญหา เพราะสัญญาณเน็ตไม่ดี ติด ๆ ขัด ๆ นักเรียนเองเรียนอยู่ก็ไม่มีสมาธิเพราะต้องนั่งเรียนทั้งวัน อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ในการเรียน จอเล็ก ครูนำเสนออะไรก็จะไม่เข้าใจเนื้อหา การโต้ตอบก็ไม่ได้ ยากกว่าการเรียนในห้องเรียนมาก”

ครูขณะที่ นักเรียนที่เรียนออนไลน์ กล่าวว่า การที่ครูแต่งตัวเป็นหมอลำมาสอนในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทำให้นักเรียนสนุกไปด้วย การสอนประกอบการฟ้อนลำ ร้องหมอลำก็ทำให้เพลิดเพลิน แต่ปัญหาคือสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ทำให้สัญญาณภาพและเสียงตะกุกตะกักมาก ครูจะร้องเพราะแค่ไหนแต่ก็ทำให้นักเรียนได้ยินไม่ครบถ้วนเท่าไหร่ เนื้อหาที่ส่งมาก็ขาดหาย ทำให้ลำบาก อีกทั้งการเรียนผ่านโทรศัพท์แบบนี้ก็เป็นเรื่องยาก เพราะโทรศัพท์ร้อนเนื่องจากต้องเรียนทั้งวัน บางคนโทรศัพท์เก่าไม่ดี แล้วก็ยากในการเรียน อยากให้เปิดเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเร็ว ๆ

แสดงความคิดเห็น