จิตอาสาพระราชทาน อ.ชุมแพ ร่วมใจปลูกป่าสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติร.10 จำนวน 35 ไร่

ขอนแก่น – อำเภอชุมแพ ร่วมใจปลูกป่าสาธารณะโคกสนามบิน 35 ไร่ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ก.ค.64 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค. โดยมีนางสมจิตต์ มะสันเทียะ นายก อบต.นาหนองทุ่ม จิตอาสาพระราชทาน ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้บนเนื้อที่ 35 ไร่ ที่บริเวณป่าสาธารณะโคกสนามบิน บ้านน้อยพรสวรรค์ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
สำหรับการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในครั้งนี้ยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจปลูกต้นไม้ตามนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 3 ปี 2 ล้านต้น โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จากนายกู้พงษ์ ทองพระพักตร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เพื่อนำมาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ปลูกอนุรักษ์ผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
แสดงความคิดเห็น