คนอุดรฯไม่ทิ้งกัน!! ร่วมบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจสนับสนุนโรงพยาบาลอุดรฯ กว่า 6 ล้านบาท

คนอุดรฯไม่ทิ้งกัน!! ร่วมบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจสนับสนุนโรงพยาบาลอุดรฯ กว่า 6 ล้านบาท

         ชาวอุดรธานีร่วมบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจ”ออกซิเจนไฮโฟลว์”สนับสนุน รพ.อุดรธานี รวม 6,043,110.11 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันบริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ ไฮโฟลว์” สนับสนุนโรงพยาบาลอุดรธานี ในขณะที่ยอดบริจาคล่าสุด 6,043,110.11 บาท
        ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอ และผู้แทนร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล เพื่อประสานการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งจัดให้มีการประชุมทุกเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

         สำหรับวันนี้มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ สาธารณภัย การติดตามสถานการณ์โควิด 19 และอื่นๆ ซึ่งในการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอบคุณพี่น้องชาวอุดรธานีและทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไฮโฟลว์สนับสนุนโรงพยาบาลอุดรธานี ในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีที่ติดเชื้อโควิด 19 “ช่วงแรกทราบว่าบุคลากรการแพทย์ร่วมกันบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จึงจะหักเงินเดือนข้าราชการบริจาคสมทบ ไม่เป็นทางการ จึงไม่มีหนังสือแจ้ง แต่เมื่อทำแล้วทุกคนที่รู้ต่างนำเงินมาบริจาคสมทบต่อเนื่อง”
         โดยในการประชุมนางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี สรุปยอดเบื้องต้นที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุดรธานีร่วมบริจาคเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 มียอดรวม 2,559,856.11 บาท จัดซื้อได้ 10 เครื่อง
         และตลอดทั้งวันมีหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนซึ่งนำโดยนายอำเภอจาก 20 อำเภอทยอยนำมาบริจาคเพิ่มเติมตลอดทั้งวันส่งผลให้ยอดบริจาคสูงถึง 6,043,110.11 บาท แยกเป็นหน่วยงานราชการ 1,259,770.11 บาท อำเภอ 2,479,800 บาท ภาคเอกชนและประชาชน 2,303,540 บาท
แสดงความคิดเห็น