อดีตผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 มอบเงินช่วยเหลือรพ.ชุมแพ จำนวน 3 แสน เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม

โรงพยาบาลชุมแพ รับมอบเงินจากอดีตผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

 

 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 ก.ค.64 พันตรีนายแพทย์ไพโรจน์ รัตนอุบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 และนางมาลี รัตนอุบล มอบหมายให้คุณมัทนา พงศ์วุฒิเศรษฐ์ และคณะ เป็นตัวแทน นำเงินบริจาค จำนวน 320,000 บาท มามอบให้กับโรงพยาบาลชุมแพ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ เป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวแสดงความขอบคุณ ในการบริจาคครั้งนี้ พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมแพ เป็นศูนย์การรับส่งต่อผู้ป่วยในโซนตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น และรับการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รอยต่อจังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ทำให้มีความต้องการครุภัณฑ์การแพทย์จำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความต้องการเครื่องช่วยหายใจจำนวนมาก ในการรักษาผู้ป่วย การบริจาคครั้งนี้ ช่วยให้โรงพยาบาลมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น