คปยท.เตือนสินมั่นคงฯขอโทษปชช.ยกเลิกกรมธรรม์โควิด19ระวังบานปลาย

เครือข่ายทนายความเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ยื่นหนังสือแจ้งเตือนถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทสินมั่นคงในการยกเลิกสัญญาประกันภัยโควิด โดยระบุว่า เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายและ ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผู้เอาประกัน ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงประกาศก่อนเรื่องจะลุกลาม 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 ก.ค. นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว เครือข่ายทนายความเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (คทปย.)พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยื่นหนังสือเรื่องการยกเลิกสัญญาประกัน โควิด 19 ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านสำนักงานสาขาบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จ.ขอนแก่น

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่มีประกาศของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย แสดงเจตนาที่จะยกเลิกสัญญาประกันภัย โควิด 19 เผยแพร่สู่สาธารณะขน เครือข่ายทนายความ เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย เห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ทั้งในข้อกฎหมายและความถูกต้องเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เอาประกันในฐานะผู้บริโภค

ประกาศลักษณะเช่นนี้ส่อไปถึงเจตนาที่จะมีพฤติกรรมเอาเปรียบประชาชน การอ้างเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาโดยเฉพาะในข้อ 2.5 ก็ไม่มีความชอบธรรม ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็นธรรม คทปย.ขอยืนยันว่าบริษัทแม้บริษัทจะยังดึงดันที่จะบอกกล่าวยกเลิกสัญญาที่ก็ทำไป แต่ผลของสัญญาและความรับผิดชอบของบริษัทต่อประชาชนผู้เอาประกัน บริษัทยังต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

อนึ่งเพื่อไม่ให้ประชาชนมีความทุกข์เดือดร้อนกับสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด โควิด 19 เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ต้องถูกซ้ำเติมด้วยการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และเอาเปรียบของบริษัท คทปย.ของให้บริษัทรีบทบทวนและยกเลิกประกาศ รวมทั้งเจตนาที่จะยกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าว  ทั้งควรต้องขอโทษประชาชนโดยเร็ว ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายไปกว่านี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทเองเป็นสำคัญ จึงแจ้งเตือนมาด้วยเจตนาอันดี

นายคุ้มพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนต่างเห็นตรงกันการยกเลิกสัญญาของบริษัทสินมั่นคงฯนั้นไม่ถูกต้อง ตนจึงได้ยื่นหนังสือเพื่อแจ้งเตือน ไปยังบริษัทฯ โดยเครือข่ายของตนมุ่งมั่นในการที่จะรักษาความเป็นธรรม เรื่องข้อกฎหมายและความไม่เป็นธรรมต่างๆ การยื่นหนังสือไม่ได้เป็นการรบกวนอะไร แต่เจตนาของเราเป็นเจตนาอันบริสุทธิ์ ด้วยความหวังดีไม่อยากที่จะเรื่องลุกลามบานปลายต่อไป จึงได้ทำหนังสือแจ้งเตือนมายื่นให้เสาขาฯและส่งไปยังสำนักงานใหญ่ต่อไป

………………….

แสดงความคิดเห็น