“ขัดแย้งสู่ความร่วมมือ”

การพัฒนาท้องถิ่น​ มักจะเกิดความขัดแย้งกัน​ ระหว่างผู้พัฒนากับชาวบ้าน​ หลายครั้งที่ต้องล้มเลิกโครงการดีๆไป​ ความขัดแย้งบางครั้งก็นำไปสู่ความรุนแรงถึงชีวิตก็มี  เมื่อ​ 20​ ปีก่อน​ ได้มีโอกาสร่วมคณะไปดูงานการพัฒนาเทศบาลจังหวัดเซบู​ ประเทศฟิลิปปินส์​ เซบูเป็นเมืองหลวงเก่า ปัจจุบันมีเทศบาลเซบูเป็นผู้บริหารมีพื้นที่​ 4,933 ตารางกิโลเมตร
คุณไพบูลย์​ วัฒนศิริธรรม​ อดีตลูกหม้อแบงค์ชาติ​ และอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน​ ผู้สนใจการพัฒนาท้องถิ่น​ เป็นหัวหน้าคณะนำพวกเรา​ ประกอบนักพัฒนาชุมชน​ นักวิชาการอย่าง​ ศ.ดร.ผาสุก​ พงษ์ไพจิตร​ ส่วนราชการ​ เช่น​ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์​ เลขาธิการ​ กพ.​ คณะของเรา​ ไปดูงานเรื่องการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลเซบูกับกลุ่ม​ NGO.ที่ถือเป็นต้นแบบของความสำเร็จในรูปแบบ Participation.คือการ​มีส่วนร่วม​ คำว่ามีส่วนร่วม พูดง่ายแต่ทำยาก เพราะมีตัวแปรมากมาย​
ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของผลประโยชน์​ เซบูเป็นโมเดลที่ทำแล้วสำเร็จ​ เพราะภาคการเมืองและภาคประชาชน​ สามารถบรรลุุข้อตกลงร่วมกัน​ ในการทำงาน​ และทำใหัเมืองนี้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี​ และเป็นที่ยอมรับไม่เฉพาะในประเทศแต่คนทั้งโลกก็พูดถึงเซบู​ ว่าเป็นต้นแบบที่น่ายกย่อง
การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในบ้านเรามี ทั้ง​ อบจ.เทศบาล​ และ​ อบต.รัฐบาล ถือว่านี่คือพลังของท้องถิ่น​ ที่มีความสำคัญในระบอบการกระจายอำนาจ​ ตามแนวทาง​ Small is​ Beautiful การทำให้ชุมชนมั่นคง​ ต้องยึดหลัก​ พอเพียงและยั่งยืน​
เมื่อหลายวันก่อน​ ดร.​สมพันธ์​ เตชะอธิก นักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น​ มอบหนังสือความหนา​ 258 หน้ามาใหัอ่าน​ แนวคิดเรื่องการพัฒนานี้หากผู้นำทั้งหลาย​ มีความเข้าใจจะทำให้ท่านทำงานง่ายขึ้น

เทศบาลเมืองเซบู​ เขาเริ่มจากปัญหาความขัดแย้ง​ Conflic ​ นายกเทศมนตรีเซบู​ เขาแก้ด้วยการทำงานแบบมีส่วนร่วม​ โดยนำภาคประชาชน​มาร่วมคิด จนสามารถทำให้​ 2​ ทีมกลายเป็นทีมเดียวกัน​ NGO​ ​คิดโครงการ​ เทศบาลหางบประมาณมาสนับสนุน​ เพียงแค่นี้เทศบาลเซบูก็เกิดความผาสุขความร่มเย็น​  นายกเทศมนตรีเทศบาลเซบู​ กล่าวกับพวกเราว่า​ “ผมเป็นแค่คนรับใช้​ เจ้านายของผมคือประชาชน​ ผมต้องฟังพวกเขา”
คณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม​ ท่านได้เสียชีริตไปเมื่อวันที่​ 9​ เมษายน​ 2555​ ภาคประชาชนได้ร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์ให้ท่านที่บ้านนาคุณ​ จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็น​บ้านเกิดของท่าน อดีตท่านเคยเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรี​ เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ​ เสียดายที่ท่านด่วนจากพวกเราไป​ แต่ผลงานด้านการพัฒนาชุมชนของท่าน​ พวกเรายังจดจำเอาไปใช้ เพราะมีคุณค่าต่อสังคมไทยมาก
โดย.. ทวิสันต์​ โลณานุรักษ์ 17/7/65
แสดงความคิดเห็น