รมต.อนุชา เผย!! เตรียมมอบถุงยังชีพผู้ป่วยโควิดใน 9 จังหวัด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาขน

รมต.อนุชา เผย!! เตรียมมอบถุงยังชีพผู้ป่วยโควิดใน 9 จังหวัด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาขน

      รมต.อนุชา เผยสำนักนายกเตรียมมอบถุงยังชีพผู้ป่วยโควิดกลุ่มเปาะบาง 8,747 ชุด ใน 9 จังหวัด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาขน
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในขอบข่ายสาธารณภัย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน และเป็นไปตามนิยามของสาธารณภัยในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และครอบคลุม ได้มีการอนุมัติเงินกองทุนฯ เพื่อจัดหาถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 8,747 ชุด สำหรับมอบให้กลุ่มเปราะบาง จำนวน 9 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดนครปฐม จำนวน 923 ราย 2. จังหวัดนราธิวาส จำนวน 530 ราย 3.จังหวัดนนทบุรี 739 ราย 4.จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,320 ราย 5. จังหวัดปัตตานี จำนวน 830 ราย 6.จังหวัดยะลา จำนวน 1,532 ราย 7.จังหวัดสมุทปราการ จำนวน 921 ราย 8. จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 657 ราย และ 9. จังหวัดสงขลา จำนวน 1,295 ราย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยจะดำเนินการมอบถุงยังชีพให้ผู้ว่าราชการและให้ผู้ว่าราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
แสดงความคิดเห็น