ใจดีมาก!! เทศบาลนครขอนแก่นรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด

ใจดีมาก!! เทศบาลนครขอนแก่นรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด

ทน.ขก.รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจล หน้ากาก แจกจ่ายให้ผู้รับผลกระทบโควิด
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ หน้าอาคารป้องกัน เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจล หน้ากากอนามัย โดยมี นายกมล กิจกสิวัฒน์ ที่ปรึกษานายก , เลขานุการนายก (นายสมภพ วงศ์ก่อ , นายกฤษฏ์ สว่างไสว) สมาชิกสภาเทศบาล ( นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ,นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์,นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ, นายสยมพร วรรณูปถัมภ์) เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ร่วมเป็นตัวแทนของเทศบาลนครขอนแก่น รับเครื่องอุปโภค บริโภค จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1.ธนาคารทหารไทยธนชาต มอบเจล และหน้ากากอนามัย 100 ชุด, 2.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค, 3.บ้วนง้วนค้าเหล็ก (เฮียเต่า) บริจาคเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,160 ขวด และ 4.บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด มอบไข่ไก่จำนวน 3,000 ฟอง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบครัวกลาง และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่คัดกรองโควิด-19 ต่อไป
ในช่วงวิกฤติ โควิด-19 นี้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน
แสดงความคิดเห็น