โรงพยาบาลชุมแพ เร่ง!! ชยายหอผู้ป่วย โควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน

โรงพยาบาลชุมแพ เร่งขยายหอผู้ป่วย รับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่

 

 

จากการที่รัฐบาลประกาศมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์ เป็นหลายสายพันธ์ุ ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีการปิดสถานประกอบการต่างๆ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแพและพื้นที่ใกล้เคียง ที่เป็นพนักงานในสถานประกอบการเดินทางกลับบ้าน และมีบางส่วนติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมแพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลต้องขยายหอผู้ป่วยสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้เพียงพอ

 

 

โดยในการขยายหอผู้ป่วย ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
1. บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด โดย ดร.สุพจน์ เตชะวิบูลย์ บริจาคเตียง 50 เตียง เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิค-19
2. คุณวินัย แจวตระกูล และครอบครัว บริจาครองเท้าในการปฏิบัติงานให้บุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จำนวน 200 คู่
3. ภัตตาคารอ๊อดดาวเงิน มอบข้าวกล่อง จำนวน 130 กล่อง ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19
แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนนการทำงานของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมแพซึ่งทำงานหนักในช่วงที่โรงพยาบาลต้องรับภาะการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเดินทางกลับพื้นที่สีแดง เพื่อกลับภูมิลำเนา หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเพื่อควบคุมโรค และขอให้ความมั่นใจกับประชาชนชาวชุมแพ/อำเภอใกล้เคียงว่าโรงพยาบาลชุมแพ จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยท่านใดที่จะบริจาคขอให้ติดต่อที่กลุ่มอำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ โทร 043-311044
แสดงความคิดเห็น