อุดรฯ สุดยอด!! บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจให้รพ.อุดรฯ รวมยอดสะสมทะลุ 24 ล้านบาท

อุดรฯ สุดยอด!! บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจให้รพ.อุดรฯ รวมยอดสะสมทะลุ 24 ล้านบาท

            หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์” ต่อเนื่อง พร้อมผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์ ชุดยาสีฟัน เพื่อให้จังหวัดและบุคลากรการแพทย์นำไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่
            นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์” ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลอุดรธานี ดูแลพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยชุดแรก รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์ จากผู้แทน นายวิชัย เกียรติพงษ์ลาภ กรรมการบริษัท ไดมอนกิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบด้วย น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์ขนาด 500 มิลลิลิตร 300 ขวด และชุดยาสีฟันรวม 3 รายการ 240 ชุด
            จากนั้น รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมฮากกาอุดรธานี ชมรมสตรีและชมรมยุวฮากกาอุดรธานี คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานีสมัยที่ 55 ,คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ 60 ,ครอบครัวต้อยติ่ง , ครอบครัวจันทสุรียวิช ซึ่งมี นายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล นายกสมาคมฮากกาอุดรธานี และคณะ ร่วมส่งมอบ จำนวน 750,000 บาท พร้อมกันนี้ นายศุภชัย และนางพัชรินทร์ จันทสุรียวิช และครอบครัว ร่วมบริจาคเพิ่ม 250,000 บาท
            คณะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุดรธานี ร่วมกับโรงแรมเจริญโฮเต็ล นำโดยพลโทนายแพทย์ปัญญา-นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ นางกฤษณา ธีระวุฒิ เจ้าของโรงแรมเจริญโฮเต็ล รวมบริจาคสมบท 260,000 บาท พร้อมกันนี้ พลโทนายแพทย์ปัญญา-นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ มอบในนามครอบครัวเพิ่ม 250,000 บาท
            ครอบครัววิไลงาม บริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์” 1 เครื่องจำนวน 250,000 บาท ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี บริจาคสมทบโดยคณะผู้บริหารธนาคาร จำนวน 20,000 บาท หอการค้านำโดย นายสวาท ธีระรัตน์นุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการหอกาค้าจังหวัดอุดรธานี 250,000 บาท
            พร้อมกันนี้ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี นำโดย นางบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และคณะ เป็นตัวแทนข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่งมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลอุดรธานี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวน 3,760,164 บาท
            ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จนถึงช่วงบ่าย มีผู้ร่วมบริจาคจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยเหลือผู้ป่วยหนักจากโควิด-19 รวมจำนวน 96 เครื่อง เป็นเงิน 24,103,868.11 บาท
ที่มา : หมากแข้ง
แสดงความคิดเห็น