ผู้ว่าฯ โคราชลงพื้นที่ อำเภอคง เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

อำเภอคงเปิดโรงพยาบาลสนาม ผู้ว่าฯ โคราช รุดเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. ที่วัดตะคร้อ อำเภอคง จ.นครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอคง จำนวน 60 เตียง ที่พร้อมเปิดรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากโรงพยาบาลคง ณ วัดตะคร้อ ต.เมืองคง จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในสถานกักตัว ณ สถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (state quarantine) ของเทศบาลตำบลเมืองคง และขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง โดยมีนายอำเภอคง ผอ.รพ.คง สาธารณสุขอำเภอคง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับการตรวจเยี่ยม

 

 

 

แสดงความคิดเห็น