แดงแล้วเด้อ!! ขอนแก่นปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ขอนแก่น ปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมออกมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

ที่ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 28/2564 โดยมีคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ และประเมินผลแผนการดำเนินงานด้านควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก จ.ขอนแก่นปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทีประชุมได้มีมติและสารสำคัญดังนี้
1. กรณีที่มีการเกิดคลัสเตอร์ในเรือนจำกลางขอนแก่น มอบให้หน่วยงาน สสจ.ขอนแก่น ร่วมกับ สขร.7 และ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับทางเรือนจำเข้าไปวางแผนการรักษาและควบคุมโรคในเรือนจำ
2. จ.ขอนแก่น ได้ถูก ศบค. เลื่อนระดับจากพื้นที่ควบคุม มาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค.2564 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะได้มีประกาศ ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป
3. ให้เลื่อนการประชุมการจัดกิจกรรมของส่วนราชการจังหวัดออกไปก่อน
4. อนุญาตการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีการเปลี่ยนสถานที่จัดสอบสัมภาษณ์ไปสถานที่เหมาะสม ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด
5. ให้เลื่อนการประชุมพรรคการเมืองออกไปก่อน
6. อนุมัติให้เปิด Hospitel ที่โรงแรมโฆษะ และโรงแรมกรีนโฮเต็ล
7. บริษัทเอกชนในจังหวัด มีความประสงค์มอบสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะได้มอบคณะกรรมการลงไปดูพื้นที่ความถูกต้องอีกครั้ง
สำหรับงานแห่เทียนพรรษา งดการรวมต้นเทียนพรรษาที่มารวมกันไว้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยให้จัดแสดงต้นเทียนในพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้ก็ยังเข้มปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด
แสดงความคิดเห็น