ผู้ว่าฯ โคราชห่วงใย!! ออกหนังสือ จ่าหน้าถึงพี่น้องชาวโคราช ระบุ ” ไม่ให้มีกิจกรรม ที่ใกล้ชิดมากเกินไป “

ผู้ว่าโคราชออกหนังสือ ถึง พี่น้องชาวโคราช มีใจความดังนี้
เรียน พี่น้องชาวนครราชสีมา
เนื่องจากพบว่าเชื้อร้ายโควิด- 19 มีการกลายพันธุ์ ระบาดไว มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้คิดเชื้อ มีผู้ป่วยอาการหนัก และมีการสูญเสียมากขึ้นทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดนครราชสีมา สาเหตุสำคัญคือ เรายังไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่จากการฉีควัดซีนที่มากพอ แต่เหตุส่วนหนึ่งก็มาจากพวกเราหลายคนยังมีการดูแลป้องกัน ตัวเองที่ไม่ดีพอ ยังประมาท มองข้ามความปลอดภัย ยังมีการเดินทาง การทำกิจกรรมเสี่ยง “เมื่อสัมผัสกัน ใกล้ชิดกัน ก็ติดเชื้อกัน” จึงส่งผลให้มีการระบาคและติดเชื้อไปยังคนรอบข้างมากขึ้นเรื่อยๆ จังหวัดโคยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัคนครราชสีมา จำเป็นต้องปรับระดับความเข้มข้นของมาตรการ อย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อ “ไม่ให้มีกิจกรรม ที่ใกล้ชิดกันมากเกินไป” แต่จะ ไม่รุนแรงถึงกับ ห้ามนั่งพูดคุย หรือมีกิจกรรมแบบไม่เกิน 5 คน เช่นเดียวกับ กรุงเทพมหานคร และอีก 12 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อควบคุม ลคการติดเชื้อ และการระบาคของเชื้อในพื้นที่จังหวัดให้ได้โดยเร็ว
ประกอบด้วย
1) ลดการออกนอกเคหสถานหรือที่พัก
2) ลดและจำกัดการเคลื่อนย้าย การเดินทาง
3) ควบคุม จำกัดกิจกรรมและสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและระบาดของเชื้อโควิด-19
4) สกัด คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและมีมาตรการกับกลุ่มต่างๆ อย่างถูกต้องตามมาตรการสาธารณสุข
5) การกักตัวเอง ทั้งสถานที่ที่อำเภอกำหนด (State Quarantine) และที่บ้าน (Self Quarantine)
6 งดการชุมนุม มั่วสุมที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อโรค
ทั้งนี้ อาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นมากกว่านี้ หากยังมีการละเมิดและยังมีการระบาดสูงขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาคเริ่มลคลง ก็จะลดข้อห้ามต่างๆ ลงเพื่อให้พวกเราได้มีการดำเนินชีวิตตามปกติมากขึ้น
แสดงความคิดเห็น