อุดรฯ สุดยอด!! มอบกรมทัณฑ์ประกันโควิด-19 คนขับรถบัส รับผู้ป่วยกลับบ้านคนละ 2 แสน รวม 10 คน

อุดรฯ สุดยอด!! มอบกรมทัณฑ์ประกันโควิด-19 คนขับรถบัส รับผู้ป่วยกลับบ้านคนละ 2 แสน รวม 10 คน

“ทิพยประกันภัย” ให้ฟรีๆ กรมทัณฑ์ประกัน covid-19 คนขับรถบัส รับผู้ป่วยกลับบ้าน 10 คนๆละ 200,000 บาท
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบ กรมทัณฑ์ประกันชีวิต covid-19 ซึ่งมอบให้ฟรีโดยบริษัท ทิพยประกันภัย ที่ทำให้กับคนขับรถบัส 10 คนๆละ 200,000 บาท ซึ่งคนขับรถบัสทั้ง 10 คนนั้นเป็นผู้ขับรถรับผู้ป่วย covid-19 และผู้เสี่ยงสูงที่เป็นชาวอุดรธานี จากกรุงเทพฯและปริมณฑล กลับบ้าน ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี “พากลับบ้าน”
โดยขณะนี้เดินทางรับชาวอุดรธานีกลับบ้านแล้ว 4 เที่ยว รวมจำนวน 358 คนเป็นผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 279 คน และเป็นผู้เสี่ยงสูง 111 คน ตรวจพบติดเชื้อภายหลัง 32 คน
แสดงความคิดเห็น