น้ำใจชาวโคราช!! ผู้ว่าฯ รับมอบเตียงสนามจากภาคเอกชน หลังยอดผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

น้ำใจชาวโคราช!! ผู้ว่าฯ รับมอบเตียงสนามจากภาคเอกชน หลังยอดผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ผู้ว่าโคราช รับมอบ เตียงสนาม จำนวน 2,000 เตียง จาก ภาคเอกชน สู้วิกฤตโกวิด-19 หลังยอดผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการรับมอบเตียงสนาม จำนวน 2,000 เตียง จาก บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (โรงงานน้ำตาลพิมาย) โดยมีนายมงกล เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมพนักงานในบริษัทฯ และพี่น้องชาวไร่อ้อย ร่วมในพิธีส่งมอบ ให้กับจังหวัดนกรราชสีมา เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมา สืบเนื่องจากบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด พร้อมทั้งพนักงานและพี่น้องชาวไร่ อ้อย ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับสถานพยาบาลในแต่ละอำเภอของจังหวัดนกรราชสีมา มีเตียงไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน จึงได้ร่วมกันสมทบทุนจัดหาเตียงสนาม เพื่อมอบให้กับหน่วยบริการสาธารสุขในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สำหรับใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในทุกเขตอำเภอทั่วพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินมูลกว่ารวมกว่า 500,000 บาททั้งนี้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงานน้ำตาลพิมายได้บริจาคเงินและสิ่งของมากมาย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อาทิ บริจาคน้ำดื่มจำนวน 10.000 ขวด ให้กับประชาชนที่มาฉีควักชีนป้องกัน โรคโควิด-19 ร่วมกับชาวไร่ถ้อยมอบเงินบริจาคและชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนกรราชสีมา มูลค่า 2.1 ล้านบาท, มอบเงิน 300,000 บาท ให้มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพธิ์กลาง, มอบเงิน 100,000 บาท ให้โรงเรียนไทรทอง มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง โรงพยาบาลพิมาย เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น